• I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet 

      Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra (Högskolan på Åland, 2016)
      Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras ...