KoulutusalaKonetekniikka

  • Arbetsmiljö och risktaganden i maskinrum : Håller arbetsmiljöarbetet? 

   Gåsste, Jonas (2020)
   Arbetsmiljö blir ett allt mer viktigt ämne inom sjöfarten. Lagstiftning och regelverk ställer allt högre krav på rederier och deras besättning. Rederier uppdaterar ständigt sina policies och sitt arbetsmiljöarbete för att ...
  • Byte av filtreringssystem för bränslet ombord på fartyget Birka Stockholm 

   Blomberg, Richard; Englund, Thomas (2019)
   Examensarbetet handlar om att undersöka om det är lönsamt att byta ut nuvarande filtreringssystem för bränslet ombord på MS Birka Stockholm. Detta arbete har gjorts ombord på fartyget Birka Stockholm som trafikerar mellan ...
  • Dricksvattenplan för bostadsområde 

   Fredriksen, Alexander; Pettersson, Henri (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta examensarbete har utförts med tanke att säkerställa vattentillgången på sikt för ett bostadsområde i Kumlinge kommun. Genom att sätta sig in i hur området ser ut som helhet har vi kunnat utröna kloka alternativ till ...
  • Energibesparing på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten 

   Gröhn, Robin; Bergholm, Simon (Högskolan på Åland, 2015)
   Detta arbete har utförts på begäran av Mariehamns stad och Lotsbroverket. Syftet har varit att föra fram och utreda olika metoder för att optimera driften och spara energi på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten.Vi ...
  • Energieffektivering av skolfartyget M/S Michael Sars 

   Ekebom Oscar, Lindholm Andreas (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera hur värmeförbrukningen ombord på skolfartyget M/S Michael Sars kan effektiveras. Vi genomförde detta på tre olika sätt. Det första var att undersöka hur en ...
  • Energieffektivisering : Ålands idrottscenter 

   Thyrén, Henrik (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med detta examensarbete är att utreda olika typer av energisparande åtgärder för Ålands Idrottscenters idrottshall. Huvudpunkten i examensarbetet handlar om idrottscentrets ventilationsanläggning, men även belysningen ...
  • Energioptimering M/V Exporter 

   Karlström, Tim; Åberg, Henrik (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka olika möjligheter för att få ner bränsleförbrukningen på M/V Exporter. Vi har undersökt tre olika möjligheter: - Installering av ett batteripaket för att klara av korta ...
  • Energioptimering på Lotsbroverket 

   Wallén, Christoffer; Nyholm, Niclas (Högskolan på Åland, 2016)
   Examensarbetet har utförts på begäran av Lotsbroverket och Mariehamns stad. Arbetets syfte är att fortsätta med den energioptimering som Fyrvall och Al Husseiny började i och med sitt examensarbete ”Optimering av ...
  • Energiåtervinning : Återvinning av spillvärme med lagringstank ombord på bil-passagerarfärja 

   Svanbäck, Fredrik (Högskolan på Åland, 2018)
   I detta arbete görs en utredning ombord på Viking Lines MS Amorella, av ett system som tar tillvara spillvärme som produceras under resa. En undersökning har gjorts eftersom full effekt tas ut från avgaspannorna under ...
  • Energiåtervinning vid biogasframställning 

   Vördgren, Jonatan; Grunér, John (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete har utförts på begäran av Ålands Centralandelslag. Syftet med arbetet är att göra undersökningar för att se om det är möjligt att använda sig av värmeenergin i avloppsvattnet på ett energieffektivt sätt. De ...
  • Genomförbarhetsstudie av ORC-anläggning, M/S Birka Stockholm 

   Ramsay, Simon; Tepponen, Antti (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med detta examensarbete är att ta reda på möjligheten att använda en del av tillgänglig spillvärme som finns ombord på M/S Birka Stockholm i de olika fartygssystemen för att producera el med genom installation av ...
  • Konvertering av bildäcksuppvärmningen på M/S Viking Grace : Undersökning av alternativ metod med hetvatten 

   Stenman, Simon; Rehnström, Anton (Högskolan på Åland, 2018)
   Det här arbetet är en undersökning av alternativ metod för uppvärmning av bildäck på M/S Viking Grace. Syftet är att komma bort ifrån de problemen som finns med nuvarande ångsystem som dras med oljud och på så sätt förbättra ...
  • Ljudisolering samt hälsorisker vid förlängd vistelse vid förhöjda ljudnivåer 

   Nordqvist, Niklas (2020)
   Detta examenarbete har utförts på begäran av Godby Shipping Ab. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka ljudnivåer en fartygsmaskinist kan utsättas för runt om på olika typer av fartyg, samt hälsoriskerna man ...
  • Manual till gasturbinanläggning 

   Kjellbing, Christopher (2019)
   Jag fick i uppdrag att ta fram en manual och laborationsförelägg till Högskolan på Ålands gasturbinanläggning, bestående av gasturbinen Caterpillar GT-553 samt Froude 292 vattenbroms. Syftet var att ta fram ett dokument ...
  • Modifiering av framdrivningssystem på M/S Skarven 

   Fagerström, Patrik; Fredriksen, Joel (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjliga inbesparingar vid installation av axelgeneratorer/elmotorer ombord på M/S Skarven. Fartygets nuvarande tidtabell har orsakat att det båda huvudmaskinerna som är i ...
  • Modulär utrustning för efterbearbetning av slang för medicinskt bruk : Förstudie och sammanfattning 

   Dahlström, Christoffer; Kihlström, Stefan (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete har vi fått till uppdrag av Optinova Ab. Vi skall utveckla en modulär testbänk för framtagning av verktygsprototyper för efterbearbetning av medicinsk slang. Vi skall även utveckla en verktygsmodul för ...
  • Projektering av ORC-anläggning 

   Boxberg, Jens; Forsström, Adam (2020)
   Detta examensarbete har utförts på begäran av Rederiaktiebolaget Eckerö Ab. Syftet med detta examensarbete är att undersöka lönsamhet och installation av ett Orcan Energys Efficiency PACK M 050.100 HP spillvärme-aggregat ...
  • Prototyp för fordonsdriven pontonflotte : Design och konstruktionsberäkningar 

   Hindersson, Tony; Jurefors, Fredrik (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta examensarbete går ut på konstruktion av en prototyp för fordonsdriven pontonflotte. Arbetet innehåller skrovdesign, propulsionsberäkningar, kostnadskalkyl, underhållsschema samt ritningar. Generalarrangemang, ...
  • Undersökning av tryckförluster i rörsystem 

   Gustafsson, Linnea; Sjögren Reis, Kevin (Högskolan på Åland, 2017)
   Arbetet har gjorts på begäran av Hallsta Pappersbruk genom Magnus Rydstrand som är energiingenjör där. Hallsta pappersbruk är en pappersfabrik i Hallstavik. Detta pappersbruk startade produktionen 1915 och i dagsläget ...
  • Undersökning av Vingsegel-anordning för robotsegelbåt 

   Enqvist, Teo (Högskolan på Åland, 2016)
   Arbetet har gjorts på begäran av Åland Sailing Robots (ÅSR) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att undersöka olika vingsegelanordningar lämpliga för robotsegelbåten Mini 12:an som ägs av ÅSR. Den lämpligaste ...