KoulutusalaSähkötekniikka

  • Automatisering av ventilations laboratorium 

   Salmelin, Mikael; Schauman, Milio (2020)
   Detta arbete handlar om automatiseringen av ett befintligt ventilationslaboratorium för Högskolan på Åland. Syftet med ventilationsanläggningen är att verka som en simulator för ventilationsteknik. Arbetet beskrivs ...
  • Batteripack 

   Rundberg, Hannes; Sjögren, Lucas (2019)
   Syftet är att undersöka potentialen att installera ett batteripack på M/S Cinderella. Konsekvenserna av att åtgärder gjorts på M/S Cinderella för att minska elförbrukningen har i sin tur uppdagat problem med låg belastning ...
  • Elektronisk ankarfunktion 

   Lind, Anders; Martin, Jimmy (Högskolan på Åland, 2018)
   Examensarbetet omfattar programmering och konstruktion av ett eget positioneringssystem för en fritidsbåt, ett så kallat elektroniskt ankare. Systemets avsikt är att underlätta fritidsfisket genom att ersätta det traditionella ...
  • Energieffektivisering M/S Eckerö 

   Laine, Calle; Karlsson, Björn (2020)
   Syftet med detta arbete är att undersöka om det går att få ner bränsleförbrukningen genom att installera batteripaket och variabla frekvensomriktare ombord på passagerarfärjan M/S Eckerö. För att undersöka detta projekt ...
  • Faskompenseringsbehov 

   Langebro, Tim (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet är att undersöka en fabriks (Orkla, Haraldsby) behov av faskompensering Detta gäller även andra industrier ifall det är inom samma effektstorlek. Nu betalar fabriken elleverantören för den reaktiva effekt de förbrukar ...
  • Kommunikation, Public Adress System och General Alarm System för Sjöfartsgymnasiet på Åland 

   Grigore, Victor; Sjölund, Conny (2020)
   Detta examensarbete utfördes under läsåret 2019-2020 på och för Sjöfartsgymnasiet på Åland. Arbetet består av installation, undersökning och förberedning för användning av systemet i undervisningssyfte på Sjöfartsgymnasiet ...
  • Kortslutningsberäkningar för landnät 

   Jansson, Philip; Wikholm, Roy (Högskolan på Åland, 2018)
   Bakgrunden till arbetet är att Mariehamns Elnät planerar att byta ut transformatorn vid Järsö skola från 1980-talet och ersätta den med en Netcontrol Intelligent Station. Syftet med vårt arbete är att räkna på ...
  • Momentbänk : Motortestbänk att användas i utbildningssyfte 

   Engblom, Pontus; Grönvall, Lucas (Högskolan på Åland, 2018)
   Arbetet går ut på att bygga en så kallad momentbänk bestående av en elmotor, drivenhet för denna samt användargränssnitt, åt Högskolan på Åland. Momentbänken skall användas i undervisningssyfte med möjlighet att testköra ...
  • Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot 

   Frank, Morgan (Högskolan på Åland, 2017)
   Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ...
  • Mät- och reglersystem för effektmätning av motorer 

   Lindholm, Mikael (Högskolan på Åland, 2018)
   Examensarbetet handlar om att göra en empirisk studie för att utveckla och bygga ett mät- och reglersystem för vridmoment- och effektmätning av motor. Mätningen görs enligt motbromsnings- och hävstångsprincipen. Syftet är ...
  • Optimering av spridarstyrning : Uppspolning av slang 

   Mattsson, Benjamin; Henriksson, Andreas (Högskolan på Åland, 2018)
   Examensarbetet handlar om automation och PLC styrning. Syftet med arbetet var att förbättra Optinovas nuvarande styrning för uppspolning av slang. Det gjordes genom att analysera befintliga uppspolningsmöjligheter och på ...
  • Styrsystem för gasturbin 

   Runcrantz, Nina; Eklund, Gideon (Högskolan på Åland, 2016)
   Vi fick i uppdrag att utveckla ett styrsystem för en gasturbin med en vattenbroms som belastar turbinen. Dessa hade Högskolan på Åland förvärvat i utbildningssyfte. Syftet var att programmera styrsystemet i LabVIEW, välja ...