KoulutusalaTieto- ja viestintätekniikka

  • Alandia Bostäder : Hemsida 

   Häggblom, Daniel (2020)
   Syftet med examensarbetet var att skapa en ny separat hemsida åt en kund baserat på en del av en befintlig hemsida. Orsaken till detta var att kunden vill ha en tydligare linje mellan sina affärsområden. Arbetet skulle ...
  • Autonomt bevattningssystem 

   Karlberg, Jonatan (2019)
   Detta arbete beskriver konstruktionen och designen såväl hårdvaru- som mjukvarumässigt för ett autonomt bevattningssystem ämnat för växter. Genom att använda sig av olika sensorer kan systemets huvudenhet få en generell ...
  • Datalogiskt tänkande i grundskolan : Kartläggning av de åländska grundskolornas förutsättningar för programmering i undervisningen 

   Solax, Charlotta (2019)
   Studien kartlägger förutsättningarna för grundskolorna på Åland att undervisa i datalogiskt tänkande. Arbetet gjordes i tre steg - en litteraturstudie av styrdokument, kvantitativa enkäter samt kvalitativa intervjuer med ...
  • Development of a Back Office Customer Info Application 

   Brandtberg, Mathias; Söderlund, William (Högskolan på Åland, 2016)
   This thesis serves as a documentation of the development of a backoffice application made for Crosskey Banking Solutions. The task was to create a new application that provided previously hidden information about end ...
  • Från monolitisk applikation till mikrotjänster 

   Brandt, Emma (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med detta examensarbete är att skapa praktiska tillämpningar av mikrotjänster. Utgående från utvecklingen av dessa kommer skillnader mellan olika sätt att leverera data från mikrotjänster utredas. För- och nackdelar ...
  • Implementering & distribution av ett 2D-spel 

   Magnusson, John (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att skapa ett enkelt och intuitivt musikspel där användaren skall använda en datormus i varje hand. I detta arbete kommer det förklaras hur resultatet har åstadkommits med hjälp av olika ...
  • Investigation of the Software Profound UI for Interface Modernization 

   Jansson, Isak (Högskolan på Åland, 2016)
   The purpose of this thesis is to investigate whether the software for interface modernization Profound UI can be integrated and used for modernizing Crosskey’s existing backend system. Profound UI is a tool for interface ...
  • Kvalitetssäkring av information i större organisationer 

   Holmström, Johan; Lindén, Stefan; Svensson, Anders (2019)
   I vårt examensarbete skriver vi om hur vi utvecklar en lösning för att öka kvaliteten vid digital hantering av personuppgifter i en större organisation. I en större organisation med många system som hanterar personuppgifter ...
  • Lärarhandledning i logik : För gymnasialstadiet, 2 kp 

   Sjöholm, Allan (2020)
   Föreliggande arbete är en handledning för läraren i kursen logik på gymnasialstadiet för första års studerande. Innehåller metoder för hantering av klass med olika grundkunskaper och erfarenhet inom datateknologi och övriga ...
  • Modernisering av schemaläggare för batchjobb 

   Backas, Conny; Norrsjö, Mikael (2019)
   Syftet med examensarbetet var att på begäran av uppdragsgivaren modernisera en modul i deras system till en REST-tjänst med vilken resten av systemet skulle kunna kommunicera med genom HTTP-kommunikation. Modulens ansvarsområde ...
  • Omstrukturering av legacy-kod med hjälp av domändriven design 

   Eriksson, Philip (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med detta arbete är att bygga om en del av avgiftshanteringen inom Crosskeys kortsystem. Idag är denna hantering en del av en växande legacykodbas, vilket leder till att ändringar och underhåll av avgifter ofta ...
  • Playlist Manager 

   Karlsson, Simon (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med examensarbetet är att skapa ett program som kan kopiera mediafiler från många mappar till en mapp. Programmet ska också enkelt kunna byta namn på filer innan de kopieras. Jag döpte projektet till Playlist ...
  • Prototyp för webbplats 

   Westerlund, Emelie (Högskolan på Åland, 2018)
   I detta examensarbete redogör jag för min plan samt utförande av att skapa en prototyp för en webbplats, som skall användas i visnings-syfte för att illustrera för en potentiell kund hur deras webbplats kunde byggas upp och se ut.
  • Prototyp mobilapp: för Crosskey Banking Solutions 

   Söderlund, Maiken (2020)
   Syftet med uppdraget var att utveckla en demomobilapplikation som kan demonstrera funktionalitet och design för potentiella kunder. Uppdraget var beställt av Crosskey Banking Solutions. Kraven för vad som skulle ingå togs ...
  • Real Time Operation of Newsletter Generation 

   Animasaun, Martins (Högskolan på Åland, 2018)
   In my thesis I write about how I will improve an NLG (Newsletter Generator) that is not automated and make it automated. The purpose of this thesis is to refine the NLG and make it a real time system where a runtime ...
  • Uppgradering av Jboss EAP och Jboss AMQ 

   Jansson, Anton; Ljunggren, Conny (Högskolan på Åland, 2017)
   I detta examensarbete skriver vi om hur vi uppgraderade JBoss EAP och JBoss AMQ för IT företaget Crosskey. Företaget ville ha sin redan befintliga version av JBoss och uppgradera den till den nya versionen. Resultatet av ...
  • Utveckling av dokumentöverföringsmodul i Java/Spring 

   Eriksson, William (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med detta examensarbete är att lägga till funktionalitet för nedladdning av dokument och samtidigt dela upp kodbasen. Arbetet görs för att uppdragsgivaren dels ville ha funktionalitet för att ladda ner dokument, och ...
  • Vidareutveckling av Administrationsapplikation 

   Karlsson, Dag (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla en administrationsapplikation för att förenkla hämtning för slutanvändares mobila enheter samt förenkla hämtning och uppdatering av slutanvändare i ett datalager genom ...
  • Web Application for customer- , account- and card register : The Enfuce Portal 

   Alm, Carl Sebastian (2019)
   My project is a web portal for Enfuce Financial Services. With the portal, the user is able to search for internal customers and see their information clearly displayed. It’s also possible to list all the customer's accounts, ...
  • Webbaserade formulär för Ålands Landskapsregering 

   Petra, Ådjers (2019)
   En redogörelse över mitt arbete med att skapa digitala webbaserade formulär för Plan- och Bygglagsingenjören på Allmänna avdelningen vid Ålands landskapsregeringen. En genomgång av projektets olika delar, planeringen av ...