"Återvinnig" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Översyn av ångproduktion i tvätterianläggning 

      Häggblom, Mikael; Lindblom, Jonatan (2019)
      Detta examensarbete har utförs av begäran av Clean Kalle Ab. De var intresserade av en energioptimering av ångproduktionen och översikt av processvattnets energiåtervinning. På Clean Kalle önskar man minska bränsleåtgången, ...