"åca" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Energiåtervinning vid biogasframställning 

      Vördgren, Jonatan; Grunér, John (Högskolan på Åland, 2017)
      Detta arbete har utförts på begäran av Ålands Centralandelslag. Syftet med arbetet är att göra undersökningar för att se om det är möjligt att använda sig av värmeenergin i avloppsvattnet på ett energieffektivt sätt. De ...