• Momentbänk : Motortestbänk att användas i utbildningssyfte 

      Engblom, Pontus; Grönvall, Lucas (Högskolan på Åland, 2018)
      Arbetet går ut på att bygga en så kallad momentbänk bestående av en elmotor, drivenhet för denna samt användargränssnitt, åt Högskolan på Åland. Momentbänken skall användas i undervisningssyfte med möjlighet att testköra ...