• Värmeutvinning : Värmepump för Ålands Vatten Ab 

      Himmelroos, Rasmus; Enqvist, Klas (2019)
      Utredning på utvinnande av värmeenergi från vatten i uppvärmningssyfte för Ålands Vattens fastighet. Målet är att bli av med den olje-eldade pannan. Uppdragsgivarens önskan är att utreda möjligheten att installera en ...