• Fysisk aktivitet för cancerpatienter 

      Jansson, Ida; Schrey, Cecilia (Högskolan på Åland, 2017)
      Bakgrund: Personer som lever med cancer upplever fysiska och psykiska symtom och biverkningar som påverkar både den fysiska, psykiska och sociala hälsan negativt. Att pendla mellan lidande och uthärdande är något som ...