"GDS-15" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Nedstämdhet bland äldre : en kvantitativ studie på Åland 

      Hartvik, Björn; Qvarfordt, Pia (Högskolan på Åland, 2017)
      Syftet var att belysa faktorer som har samband med nedstämdhet hos äldre på Åland. Bakgrunden belyser de fysiska, psykiska och sociala förändringar åldrandet kan medföra. För sjukskötaren är det viktigt att ha kunskap om ...