"Green Key" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Green Key Miljömärkning - Verkliga inbesparingar eller inte 

      Spennert, Tom (Högskolan på Åland, 2015)
      Syftet med examensarbetet är att undersöka om logianläggningar (hotell) i Finland och Sverige som låtit sig miljömärkas med Green Key miljömärkningen gjort verkliga inbesparingar eller inte. Avsikten är även ta reda på om ...