• Inköpsstrategi : leverantörsrelationer 

      Stenlund, Marie; Andersson, Christina (Högskolan på Åland, 2017)
      Inköpsstrategi används i företag i olika utsträckning. Men det är en viktig fråga, för inköpsfrågor påverkar starkt hela företagets vinst. Vi har undersökt hur man analyserar sina leverantörer, hur man katalogiserar produkter ...