• Undersökning av tryckförluster i rörsystem 

      Gustafsson, Linnea; Sjögren Reis, Kevin (Högskolan på Åland, 2017)
      Arbetet har gjorts på begäran av Hallsta Pappersbruk genom Magnus Rydstrand som är energiingenjör där. Hallsta pappersbruk är en pappersfabrik i Hallstavik. Detta pappersbruk startade produktionen 1915 och i dagsläget ...