• Playlist Manager 

      Karlsson, Simon (Högskolan på Åland, 2016)
      Syftet med examensarbetet är att skapa ett program som kan kopiera mediafiler från många mappar till en mapp. Programmet ska också enkelt kunna byta namn på filer innan de kopieras. Jag döpte projektet till Playlist ...