• Byggbranschen : Etablering utanför Åland 

      Rumander, Jan-Marco; Blomberg, Tom (Högskolan på Åland, 2016)
      Byggbranschen och den åländska industrin inom småhus har under en längre tid haft goda tider med goda förutsättningar att verka. Nya regler kring bankkrediter för kundsegment småhusproduktion har införts vilket har gjort ...