• Feedback: en motivationshöjare? - En studie i feedbackens påverkan på motivation 

   Granholm, Maria; Karlsson, Jenny (2019)
   Feedback är ett kraftfullt verktyg för att påverka hur individer presterar och utvecklas. Frågan är hur mycket rätt slags feedback kan inverka på människors motivationskurva. Syftet med avhandlingen är att få en djupare ...
  • Hur används ekonomistyrning i praktiken? - En studie av små- och mikroföretag i byggbranschen på Åland 

   Pettersson, Elin (2019)
   Ekonomistyrning handlar främst om att styra företaget för att kunna förverkliga de ekonomiska mål som har satts. Man antar inom ekonomistyrningen att det främsta målet är att maximera företagets vinst. Ekonomistyrningen ...
  • Hur integrera matproduktion med turismen på Jurmo, Åland? 

   Karlström, Marianne (2019)
   Mitt examensarbete handlar om hur man kan integrera matproduktion med turism på Jurmo, en ö i den åländska skärgården. Matturismen är en växande trend både i Finland och i Sverige. Båda länderna har tagit fram strategier ...
  • Intern kommunikation - inom ett småföretag 

   Byman, Alexandra (2019)
   Det här är ett kvalitativt examensarbete om hur den interna kommunikationen fungerar inom ett litet familjeägt företag på Åland. Tre medarbetare är intervjuade för att få reda på hur de tycker kommunikationen fungerar ...
  • Intern styrning och kontroll 

   Sundberg, Malin (2019)
   Efter flera företagsskandaler som skett runt om i världen har fler fått upp ögonen för intern kontroll. Intern styrning och kontroll är viktigt hos företag för att hålla ordning och reda inom företaget men även för att ...
  • Kan myndigheter och organisationer på Åland motivera och leda alla generationer? 

   Mårtensson, Malin; Sten Lindqvist, Maria (2019)
   Vi vill lyfta frågan om vikten av att trivas på sin arbetsplats. Detta är något som vi anser att man allmänt pratar för lite om. Ofta kommer det negativa mer fram än det positiva. För att få fram yrkesglädje och yrkesstolthet, ...
  • Konsten att bli chef som kvinna 

   Bäckman, Hannele; Wester, Ida (2019)
   Syftet med denna avhandling är att få reda på hur kvinnor i åländska organisationer har gjort för att nå sina chefspositioner och hur de känner sig i ledarrollen. Vi vill belysa hur de blivit bemötta i sin framgång samt ...
  • Lönegapet inom den åländska finanssektorn 

   Pettersson, Mathilda (2019)
   De största löneskillnaderna finns att hitta inom finanssektorn både på fastlandet samt i Sverige. Genom mitt arbete har jag studerat den åländska finanssektorn och funnit att det även existerar ett lönegap på lokal ...
  • Outsourcing av bokföring - en kvalitativ undersökning av mikroföretag 

   Beckman, Andreas; Boman, Lucas (2019)
   Bland mikroföretag är det vanligt att man utkontrakterar en del av företaget och den funktion som företagen oftast väljer att överlåta är bokföringen. De vanligaste orsakerna till detta är att företagen saknar kunskap och ...
  • Spela spel om spel : en studie i möjligheter för spelbolags diversifiering på marknaden för vadslagning inom esport 

   Basilier, Rasmus; Blomster, Sanna (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med avhandlingen var att uppskatta möjligheten för diversifiering samt undersöka förutsättningarna för etablering på marknaden för vadslagning inom esport för ett spelbolag. Detta gjordes genom en intern analys av ...