• Driva restaurang på Åland : Vad är lätt och vad är svårt? 

   Björklund, Leif (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta arbete är en kvantitativ studie med syftet att ta reda på om det finns vissa processer inom att starta och driva restaurangverksamhet som upplevs mer komplicerade än andra i landskapet Åland för dess krögare. Bisyftet ...
  • Hur turismen påverkar en kommun -Case Pargas 

   Essén, Matilda (2019)
   Detta arbetet är baserat på en fallstudie, sedan förstärka med kvalitativa intervjuer och dessutom en webbenkät med kvantitativ karaktär. Syftet med arbetet är att fördjupa sig i hur turismen påverkar en kommun. Bisyftet ...
  • Introduktion till arbetet i restaurangbranschen 

   Höglund, Robin (2019)
   Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning med syftet att lära mig hur introduktion till arbetet borde gå till inom restaurangbranschen. Bisyftet i undersökningen är att forska i hur introduktion i arbetet går till ...
  • Åländska Dryckesvanor - varför minskar alkoholkonsumtionen på Åland? 

   Sandberg, Jesse (2019)
   Enligt ÅSUB:s rapport från 2016 så minskar ålänningarnas alkoholkonsumtion. Varför minskar den? Syftet med det här arbetet är att försöka få en bild av varför ålänningarnas alkoholkonsumtion minskar och vilka faktorer som ...