• Driva restaurang på Åland : Vad är lätt och vad är svårt? 

      Björklund, Leif (Högskolan på Åland, 2016)
      Detta arbete är en kvantitativ studie med syftet att ta reda på om det finns vissa processer inom att starta och driva restaurangverksamhet som upplevs mer komplicerade än andra i landskapet Åland för dess krögare. Bisyftet ...