"YH-komplettering för sjukskötare" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • KOL-patienters erfarenhet av lungrehabilitering 

      Axelsson, Nina (2020)
      Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kroniskt, långsamt progressiv lungsjukdom som påverkar individens fysiska, emotionella och sociala funktion i olika utsträckning vilket leder till en reducerad ...