• Djurturism - moraliskt rätt? 

      Sandström, Camilla (Högskolan på Åland, 2017)
      Det här examensarbetet är en litteraturstudie med syftet att undersöka ifall djurturism är moraliskt rätt samt att informera läsaren om den bristfälliga kunskapen angående djurturism. Teoridelen består av förhållandet ...