"generationsskifte" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Generationsväxling : Utmaningar och möjligheter 

      Mikhalev, Dmitri; Vesa, Anna (2018)
      Generationsväxling är ett ständigt aktuellt ämne. Stora pensionsavgångar medför att många företag är i behov av nya ägare och entreprenörer. I Finland beräknas detta vara aktuellt för drygt 60000 företagare inom några år. ...