"genomförande" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Evenemang på Åland : planeringsfasens betydelse 

      Dzene, Kristine (Högskolan på Åland, 2017)
      Evenemang är idag en egen industri. För att samhället ska kunna nyttja fördelarna som kommer ur ett väl utfört evenemang, krävs det planering och marknadsföring. Syftet med detta arbete är att få mera kunskaper om det hur ...