"gränshinder" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Nordiskt samarbete och unga vuxnas engagemang i Norden-frågor 

      Ljung, Sofia; Åkerlund, Fanny (2019)
      Syftet med denna avhandling är att undersöka hur det nordiska samarbetet ser ut idag och hur unga vuxna ser på detta samarbete. Vi börjar med att se vad visionen är för det fortsatta samarbetet. Vi undersöker nordiskt ...