"grundvattenbildning" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Dricksvattenplan för bostadsområde 

      Fredriksen, Alexander; Pettersson, Henri (Högskolan på Åland, 2016)
      Detta examensarbete har utförts med tanke att säkerställa vattentillgången på sikt för ett bostadsområde i Kumlinge kommun. Genom att sätta sig in i hur området ser ut som helhet har vi kunnat utröna kloka alternativ till ...