• Hur integrera matproduktion med turismen på Jurmo, Åland? 

      Karlström, Marianne (2019)
      Mitt examensarbete handlar om hur man kan integrera matproduktion med turism på Jurmo, en ö i den åländska skärgården. Matturismen är en växande trend både i Finland och i Sverige. Båda länderna har tagit fram strategier ...