• Ansvar, risker och försäkringar vid landtransporter 

      Hansen, Emil (Högskolan på Åland, 2017)
      Vid transporter av varor har både säljaren och köparen ett ansvar och båda kan beroende på avtal bära olika stora delar av risken vid transporten. Även transportören har ett ansvar vilket är begränsat. För att skydda sig ...