• Kvinnor som lider av endometrios och deras möte med vården 

      Manelius, Sofia; Finne, Maria (Högskolan på Åland, 2016)
      Kvinnor som är drabbade av endometrios är en stor patientgrupp som dock inte får så mycket uppmärksamhet som de skulle behöva. Denna litteraturstudie gjordes för att studera hur dessa kvinnor upplever mötet med vården. ...