• Ventilationslaboratorium för Högskolan på Åland 

      Johansson, Robin; Räike, Samuel (2019)
      I det här arbetet presenterar vi hur ett ventilationslaboratorium har byggts för Högskolan på Åland. Syftet med ventilationssystemet är att fungera som undervisningsplattform inom ventilations- och reglerteknik. Vi kommer ...