"odling" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Att anlägga en äppelodling : En investeringskalkyl 

      Sjöroos, Frida (2020)
      Jordbruksföretaget Gräggnäs Gård skall göra en verksamhetsförändring genom att byta huvudinriktning från mjölkproduktion till äppelodling. Arbetets syfte var att utreda om investeringen är lönsam genom att göra en ...