"offentlig organisation" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Webbaserade formulär för Ålands Landskapsregering 

      Petra, Ådjers (2019)
      En redogörelse över mitt arbete med att skapa digitala webbaserade formulär för Plan- och Bygglagsingenjören på Allmänna avdelningen vid Ålands landskapsregeringen. En genomgång av projektets olika delar, planeringen av ...