"optimering" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

  • Energieffektivisering M/S Eckerö 

   Laine, Calle; Karlsson, Björn (2020)
   Syftet med detta arbete är att undersöka om det går att få ner bränsleförbrukningen genom att installera batteripaket och variabla frekvensomriktare ombord på passagerarfärjan M/S Eckerö. För att undersöka detta projekt ...
  • Flödesundersökning : Av topplock till personbil 

   Hägerstrand, Joel (2021)
   I mitt examensarbete undersöker jag hur man med hjälp av programmen Inventor och COMSOL kan tillämpa teoretisk optimering av ett personbilstopplock i praktiken. Jag har valt att basera mitt slutarbete på detta ämne för ...