• De åländska småföretagarnas syn på arbetsgivaravgifter 

      Laasonen, Sofia (Högskolan på Åland, 2016)
      Vad är arbetsgivaravgifter och hur ser de Åländska småföretagarna på dessa? Arbetsgivaravgifter består av löner, lagstadgade försäkringar samt andra avgifter som uppkommer när man har anställda. Regelverket kring dessa ...