• Employer branding : Hur man attraherar, rekryterar och behåller rätt personal från Generation Y 

      Langels, Elin (Högskolan på Åland, 2018)
      Detta examensarbete är en litteraturstudie med syfte att undersöka hur företag bör göra för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare som är födda 1980-1999, den så kallade Generation Y. Grunden till att jag valde ...
    • Employer branding inom hotellindustrin 

      Koutila, Katariina (Högskolan på Åland, 2017)
      Mitt examensarbete är en litteraturstudie om employer branding inom hotellindustrin. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur en hotellchef kan locka, hitta och behålla sina drömanställda, som kan leverera hotellets ...