• Energioptimering på Lotsbroverket 

      Wallén, Christoffer; Nyholm, Niclas (Högskolan på Åland, 2016)
      Examensarbetet har utförts på begäran av Lotsbroverket och Mariehamns stad. Arbetets syfte är att fortsätta med den energioptimering som Fyrvall och Al Husseiny började i och med sitt examensarbete ”Optimering av ...