• Ansvar, risker och försäkringar vid landtransporter 

   Hansen, Emil (Högskolan på Åland, 2017)
   Vid transporter av varor har både säljaren och köparen ett ansvar och båda kan beroende på avtal bära olika stora delar av risken vid transporten. Även transportören har ett ansvar vilket är begränsat. För att skydda sig ...
  • Evenemangssäkerhet : Fallstudie: Hur arbetar evenemangsarrangörer på Åland? 

   Olsson, Sara (Högskolan på Åland, 2018)
   Evenemang av olika slag har alltid präglats av att de besöks av stora folkmängder. Med detta landar ett ansvar på arrangörerna att trygga deltagarnas säkerhet från olika riskfaktorer. Syftet med denna undersökning är att ...