"yachtmaster" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Utbildning och behörigheter i yachtbranschen 

      Hallingström, David; Johansson, Linus (Högskolan på Åland, 2018)
      I detta arbete har vi försökt att klargöra vad kraven är för utbildning av yachtbefäl begränsade till arbete på yachter och yachtdäcksbefälens behörigheter. Syftet med det här examensarbetet är att fördjupa vår kunskap ...