Paluu julkaisuarkistoon

Theseuksen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseus-julkaisuarkistoa ja on laadittu 17.9.2020. Selostetta on viimeksi päivitetty 7.3.2023.

www-osoite: https://www.theseus.fi/

Digitaalinen julkaisuarkisto Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n omistama ja AMKIT-konsortion koordinoima palvelu. Theseus on perustettu vuonna 2008, ja se sisältää aineistoa osaksi takautuvasti vuodesta 1997 alkaen.

Palvelussa mukana olevat organisaatiot

Lisäksi palvelusta löytyy materiaalia seuraavilta lakkautetuilta tai muihin korkeakouluihin yhdistetyiltä organisaatioilta:

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

Julkaisuarkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaavat arkistoa käyttävät organisaatiot, jotka itse huolehtivat julkaisujensa saavutettavuudesta. Theseuksesta löytyy ohjeet opinnäytetöiden saavutettavaksi tekemiseen, mutta ammattikorkeakouluilla on omat opinnäytetyöpohjat, joiden saavutettavuudesta ammattikorkeakoulut itse vastaavat. Julkaisujen ja opinnäytteiden saavutettavuuden on arvioinut ne julkaissut ammattikorkeakoulu.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Kansalliskirjasto.

Ei-saavutettava sisältö, joka ei kuulu lain piiriin

Ennen 23.9.2018 arkistoon tallennettuun aineistoon ei sovelleta lakia, sillä sitä ei päivitetä eikä tarvita viranomaisen kanssa kesken olevan asian hoitamisessa.

Tutkimusartikkelien rinnakkaistallenteet ovat käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia, eikä niihin sovelleta lakia.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Aineistojen saavutettavuus

Opinnäytetöiden saavutettavuus

23.9.2018–23.9.2020 välisenä aikana Theseukseen tallennetuissa opinnäytetöissä on saavutettavuuspuutteita.

Seuraavissa ammattikorkeakouluissa on otettu käyttöön 23.9.2020 mennessä saavutettavan PDF-tiedoston tekemiseen ohjaava pohja opinnäytetyötä varten:

Seuraavissa ammattikorkeakouluissa on otettu käyttöön 1.2.2022 mennessä saavutettavan PDF-tiedoston tekemiseen ohjaava pohja opinnäytetyötä varten:

Saavutettavasta pohjasta huolimatta voi opinnäytetyön tekijästä johtuen esiintyä saavutettavuuspuutteita, esim. seuraavia:

Seuraavissa ammattikorkeakouluissa saavutettavuutta ei ole vielä täysin huomioitu opinnäytetyöpohjassa ja sen ohjeistuksessa 1.2.2022 mennessä: Högskolan på Åland, Yrkehögskolan Arcada, Yrkehögskolan Novia.

Julkaisujen saavutettavuus

23.9.2018–23.9.2020 välisenä aikana Theseukseen tallennetuissa julkaisuissa on saavutettavuuspuutteita. Näiden julkaisujen saavutettavuudessa on puutteita, mm. vaihtoehtoiset tekstit puuttuvat kuvioista ja taulukoista. Yksittäisissä julkaisuissa voi olla virheellisiä tageja sekä lukemisjärjestykseen ja monikielisyyteen liittyviä ongelmia.

Seuraavissa ammattikorkeakouluissa on otettu käyttöön 23.9.2020 mennessä saavutettavan PDF-tiedoston tekemiseen ohjaava pohja oman julkaisusarjan tekemistä varten:

Turun ammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland eivät tallenna ensisijaisesti julkaisusarjansa julkaisuja Theseukseen.

SAMKin julkaisuista osa taitetaan muualla, ja niissä saattaa toistaiseksi esiintyä saavutettavuuspuutteita. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisut taitetaan muualla, ja taittaja valmistaa julkaisut saavutettavuusdirektiivin ja sitä seuraavan lainsäädännön mukaisesti. Metropolian julkaisujen saavutettavuus varmistetaan julkaisukohtaisesti. Haaga-Helian julkaisujen saavutettavuus varmistetaan julkaisukohtaisesti.

Saavutettavaa taittopohjaa ei ole toistaiseksi otettu käyttöön seuraavien ammattikorkeakoulujen julkaisusarjojen julkaisuissa: Yrkehögskolan Arcada ja Yrkehögskolan Novia.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita:

Havaittava

Lomakkeiden ja kuvien saavutettavuudessa on puutteita.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kaikissa kuvissa ei ole tekstivastineita. Syöttölomakkeella joistain kentistä puuttuu nimilaput (label).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Otsikkotasoissa on puutteita.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla etene loogisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Tekstin ja taustavärien kontrasti ei ole kaikilta osin riittävän suuri.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Virheilmoituksissa punaista väriä käytetään huomiokeinona.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hallittava

Toistuvia rakenteita ei pysty ohittamaan apuvälinettä käyttäessä.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä tai sitä korvaavaa loogista otsikointirakennetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Julkaisuun liittyvien ulkopuolisten linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Julkaisujen ohessa olevat Twitteriin ja RefWorksiin vievien linkkien selitykset eivät ole selkeät, eikä niistä käy täysin ilmi niiden kohdetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Ymmärrettävä

Kielimääritys puuttuu joiltain sivuilta.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä sivustoilla on joitain sivuja, joissa ei ole määritelty sivun kieltä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivun osien kieltä ei ole paikoin määritelty

Joillain sivuilla on pääosin englanninkielisiä osuuksia, kuten opinnäytteiden otsikoita, joiden kieltä ei ole määritelty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomasit sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Tee ilmoitus sähköpostilla:

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000