Theseus

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Tunneteknologiat työntekijäkokemusten kehittämisessä 

  Jussila, Jari; Sillanpää, Virpi; Boedeker, Mika; Helander, Nina (Vastapaino, 2020)
 • Surgical nurses’ experiences with intrinsic work motivation: a focus on autonomy, competence and relatedness 

  Koivisto, Jaana-Maija; Multisilta, Jari; Haavisto, Elina (Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y, 2021)
 • Uuden liiketoiminnan kehittäminen ja kaupallistaminen 

  Virtanen, Markku; Pellikka, Jarkko (Savonia-amk, 2021)
 • Terapeuttisen harjoittelun vaikutukset fibromyalgian kipuun 

  Moilanen, Miia; Pasanen, Heli (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kroonisen kipuoireyhtymän fibromyalgian aiheuttaman kivun vaikutuksia toimintakykyyn. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää terapeuttisen harjoittelun vaikutusta ...
 • Kohti Etelä-Savon digitaalista innovaatiokeskittymää 

  Jantunen, Sami; Happonen, Riku; Heikkinen, Marianne; Juvonen, Pasi; Jääskeläinen, Anssi; Kivirinta, Jani; Kosonen, Miia; Lehti, Reko; Partala, Timo; Saltiola, Kati; Taipale-Erävala, Kyllikki; Torniainen, Anna-Maija; Ullah, Veera; Valkokari, Katri; Valta, Meri; Viljakainen, Kati; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Kehittää 162 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2021)
  Tässä julkaisussa kartoitamme ja pohdimme mahdollisuuksia perustaa Digitaalinen innovaatiokeskittymä (Digital Innovation Hub, DIH) Etelä-Savoon. Julkaisu on tehty osana Etelä-Savon Digitaalinen Innovaatiokeskittymä (ESDIH) ...
 • Taika 

  Työläjärvi, Juho (2021)
  Opinnäytetyön aiheena on taidesiveltimen uudelleenmuotoilu konseptitasolla. Opinnäytetyössä tutustutaan henkilökohtaiseen muotoiluprosessiin sekä pohditaan taiteen roolia ja välttämättömyyttä niin ihmisten kuten muotoilun ...
 • Korg MEW/40 : Mobile Synthesizer Workspace 

  Pekkonen, Matias (2020)
  In my graduation work I create a concept for a brand that has not yet produced a vehicle. I also assess the possibili¬ties of combining sound and music with a vehicle, while considering the future of music-making and sharing ...

Näytä lisää