Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Työväkivaltatilanteet sekä niiden raportointi Turun vankilassa 

  Peltoniemi, Kitta; Virtanen, Kalle (2019)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Turun vankila. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää uusia keinoja parantaa henkilökunnan työturvallisuutta tilastoinnin sekä raportoinnin avulla. Opinnäytetyössä kartoitettiin vankitietoaineiston ...
 • Pika-CRP:n ottaminen : yhtenäiset ohjeet hoitajille 

  Saarinen, Emma (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yhtenäiset kirjalliset ohjeet pika-CRP:n ottamisesta sairaanhoitajille. Opinnäytetyön tavoitteena oli selventää infektiopotilaan hoitopolkua perusterveydenhuollossa. Tavoitteena ...
 • Kuntastrategia ja hyvä kuntatyö 

  Harsunen, Ida (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää valittujen kuntien strategioita ja minkälaisia asioita strategioista nousee esille. Tavoitteena oli myös selvittää hyvää kuntatyötä strategian kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • B2B-yrityksen verkkosivujen uudistamisprojektin arviointi 

  Kastell, Jenna (2019)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona teollisuuden alan yritys FlowExperts Oy:lle. Opinnäytetyö oli luonteeltaan toiminnallinen ja sen tavoitteena oli arvioida kevään 2018 aikana toteutettua verkkosivujen uudistamisprojektia. ...
 • Pianonsoitto lapsen osallisuuden tukena varhaiskasvatuksessa 

  Tunturi, Aino (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli havainnoida toimintatuokioilla toteutettua pianosäestyksellistä työtapaa, sen osallistavaa vaikutusta ja yhteyttä lasten osallisuuteen heidän käyttäytymisensä perusteella. Opinnäytetyö ...
 • Asiakaslähtöisyys asiakkaan kokemana Hyvinkään kotihoidossa : Tuoko Lean-menetelmä lisäarvoa kotihoitotyön asiakaslähtöisyyden kehittämiseen ja parantamiseen? 

  Laine, Lotta; Lehtonen-Pulli, Kirsi (2019)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää kotihoitotyön asiakaslähtöisyyttä lisääviä ja heikentäviä tekijöitä kotihoidon asiakkaiden näkökulmasta ja miten asiakaslähtöisyyttä voisi lähteä kehittämään Lean-menetelmän avulla ...
 • Huumausainerikosten rangaistuskäytäntö 

  Rasa, Anna (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä vastausta kysymyksiin, miten huumausainerikoksista ja muuntohuumeista rangaistaan sekä mitkä seikat vaikuttavat rangaistuksen määräämiseen. Tavoitteena oli, että valmista tuotosta ...

Näytä lisää