Theseus

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä 

  Kaisanlahti, Elina; Kallioinen, Meri (2021)
  Terveydenhuollossa kaivataan uusia keinoja kasvavien terveysongelmien, kuten mielenterveyden häiriöiden, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Kasvava näyttö luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista tukee luontolähtöisten ...
 • Liitimen rungon optimaalinen rakenne 

  Mäkelä, Toni (2021)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella A-luokan liitimen eli triken rungon 3D-malli, jonka avulla voi optimoida lopullisen runkorakenteen. Opinnäytetyö pohjautui CAP 482 -vaatimuksiin sekä ASTM F2245 -laskentaan ...
 • Kotihoidon hoitajan ravitsemushoidon tukeminen - Hoitajan näkökulma : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Selenius, Tanja (2021)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata kirjallisuusaineiston avulla, mitä tutkittua tietoa löytyy kotihoidon hoitajien ravitsemushoidon kokemuksista sekä, miten hoitajat ovat puuttuneet havaitsemiinsa ravitsemusongelmiin. ...
 • Tuotantoprosessin kehittäminen 

  Jokela, Janne (2020)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Ylivieskassa toimiva Aimo Kortteen konepaja Oy. Opinnäytetyön aiheena on tehdä valmistusprosessin nykytilan selvitys ja muutosehdotus prosessin nopeuttamiseksi. Opinnäytetyössä ...
 • Projektityöskentelyn kehittäminen suunnittelualalla 

  Hyvönen, Jenna (2021)
  Projektityöskentely on suunnittelualan ydinprosessi ja kyseisen prosessin toimintamallin toimiva toteutuminen on menestyvälle suunnitteluorganisaatiolle elintärkeää. Tutkimuksessa selvitettiin kohdeorganisaationa toimivan ...
 • Kuntojalkapalloa terveyden edistämiseen 

  Julin, Mikko (Suomen fysioterapeutit, 2020)
  FYSIOTERAPEUTIT OVAT johtavia ei-lääketieteellisiä terveyden ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneet terveyden edistämiseen ja tarttumattomien tautien ehkäisemiseen. Kuntojalkapallo (”Football fitness” / ”Recreational ...
 • Kipukirja ammattilaiselle 

  Julin, Mikko (Suomen fysioterapeutit, 2020)
  NOIN NELJÄNNES suomalaisista kärsii kroonisesta kivusta. Se aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle paitsi sen hoidon myös sairauspoissaolojen määrän tai toimintakyvyn alentumisen vuoksi. Kipu heikentää ...

Näytä lisää