Diakonia-ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Lääkkeetön kivunhoito postoperatiivisella osastolla: kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Alajuuma, Eliisa; Alaruikka, Heli (2023)
  Opinnäytetyön kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli tutkia lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien käyttöä postoperatiivisella osastolla. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä laadullisiin tutkimuksiin aiheesta. ...
 • Digillä terveysvalmennusta: digitaalisen osaamisen hyödyntäminen raskausdiabeteksen terveysvalmennuksen tukena 

  Kurkinen, Anne (2023)
  Organisaatiot ovat muutoksen edessä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Työkulttuuria kehitetään, ja muutos koskettaa kaikkia. Digitaalinen osaaminen on välttämätöntä, ja palveluiden tarjontaan vaikuttaa koko väestön halu ...
 • Naiserityisyys päihdepalveluissa 

  Karlsson, Milla; Miettinen, Tessa (2023)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata, miten naiserityisyys on huomioitu Stop Huumeille ry:n palveluissa ja yleisellä tasolla muissa päihdepalveluissa naiskävijöiden sekä vertaistyöntekijöiden kokemana. Opinnäytetyön ...
 • Positiivinen johtaminen esihenkilötyön näkökulmasta lastensuojelun sijaishuollon palveluissa 

  Ahonen, Emmi; Kuikka, Sonja (2023)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään positiivisen johtamisen malliin. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tutkimuksen tilanneelle sosiaalipalveluita tuottavalle yritykselle ajankohtaista tietoa siitä, kuinka esihenkilöt ...
 • Community building project among immigrants, Promoting a sense of community within Pakistani Christians in Finland 

  SABIR, SHAZIA (2023)
  ABSTRACT Shazia Sabir Community building project among immigrants Promoting a sense of community within Pakistani Christians in Finland 40 Pages Published (September 2023) Diaconia University of Applied ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • THE UNDERSTANDINGS OF THE COMMUNITY: immigrant women's perspective 

  Vysna, Lubica (2023)
  Lubica Vysna The Understandings of the Community: Immigrant Women’s Perspective 97 pages and 7 appendices August 2023 Diaconia University of Applied Sciences Master’s degree Master of Social Services Global Change ...
 • Nurses’ Health And Wellbeing Amidst Global Nursing Crisis 

  Minkkinen, Aurora (2023)
  As countries, including Finland, have committed to educating more new nurses to combat growing global nursing deficit, it is imperative to maintain health and wellbeing of existing and future nurses so they can enjoy a ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Digitaalinen terveysvalmennus raskausdiabeteksen hoidossa 

  Peltokorpi, Elina; Majuri, Edith (2023)
  Edith Majuri ja Elina Peltokorpi Digitaalinen terveysvalmennus raskausdiabeteksen hoidossa Sivut 28 ja liitteet 2 Syksy, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto Sairaanhoitaja ...
 • Epiduraalinen kivunhoito: ohje Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille 

  Impponen, Jenni; Rautio, Jemina (2023)
  TIIVISTELMÄ Jenni Impponen Jemina Rautio Epiduraalinen kivunhoito – Ohje Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille Opinnäytetyö 29 sivua, joista liitteitä 3 sivu. Syksy 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ...
 • Hyvä saattohoito: opas omaisten tueksi 

  Penttinen, Mirva; Rannankari, Jenna; Varjus, Petteri (2023)
  Parantumattomasti sairaan potilaan elämän loppuvaiheen hoito, eli saattohoito herättää paljon tunteita ja kysymyksiä. Erityisesti potilaiden omaiset saattavat tarvita tukea ja tietoa tulevasta läheisen siirtyessä saattohoitoon. ...
 • Mielen hyvinvoinnin työpaja kahdeksasluokkalaisille 

  Ojala, Veera; Pekki, Jaana; Pohjavaara, Salla-Mari; Räisänen, Eveliina (2023)
  Tässä kehittämispainotteisessa opinnäytetyössä toteutettiin Vantaan Kivistössä sijaitsevan peruskoulun kahdeksasluokkalaisille työpajatoimintaa, jonka aiheena oli mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen. Nuorten mielenterveyden ...
 • NICE-RYHMÄ – NAISEN MINÄKUVAN JA ITSETUNTEMUKSEN TUKEMISEEN 

  Lehtola, Sofia; Rantala, Mia-Marjukka; Soini, Katja (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa ryhmä 16–29-vuotiaille naisille. Ryhmän tavoitteena oli luovien menetelmien avulla tukea osallistujien itsetuntemusta ja minäkuvaa sekä antaa positiivista ja korjaavaa suuntaa ...
 • Video puheeksiottamisen tukena: vanhempien alkoholinkäyttö 

  Kytömäki, Susanna; Phung, Thi Van Anh; Seppänen, Iida; Sirkka-Hovén, Iina (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa seurakunnan perhetyöntekijöille ja diakoniatyöhön video puheeksiottamisen tueksi. Videota on tarkoitus käyttää puheeksioton tukena perheissä, joissa vanhemmilla esiintyy alkoholin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Varhainen vuorovaikutus - keskusteluryhmän kokeilu seurakunnan perhekerhossa 

  Pönni, Jade; Theocharous, Joanna; Järvelin, Miranda (2023)
  Kehittämispainotteisessa opinnäytetyössä kehitettiin Vuosaaren seurakunnan perhekerhon toimintaa kokeilemalla toiminnallista keskusteluryhmää. Tarkoituksena oli toteuttaa dialogiseen keskusteluun ja vertaisuuteen perustuva ...
 • Yhteisöllisyyden edistäminen. Aamu- ja keskustelutuokiot 

  Juntunen, Juha; Pihkolainen, Liisa (2023)
  TIIVISTELMÄ Juha Juntunen ja Liisa Pihkolainen Yhteisöllisyyden edistäminen. Aamu- ja keskustelutuokiot. 58 sivua ja 12 liitettä Syksy, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää