Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • AUTISMIKIRJON HENKILÖIDEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN RESILIENSSI 

  Haukka, Ilja; Kokkonen, Antton; Roiha, Topi (2023)
  Tämän opinnäytetyö tarkoituksena oli kuvata autismikirjon henkilöiden kanssa työskentelevän työntekijän resilienssiä heikentäviä ja edistäviä tekijöitä. Opinnäytetyössä yritettiin myös selvittää, onko haastateltavien ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • PEREHDYTYSLOMAKKEEN TARKOITUKSENMUKAISUUDEN ARVIOINTI 

  Glad, Kristiina (2023)
  TIIVISTELMÄ Kristiina Glad Perehdytyslomakkeen tarkoituksenmukaisuuden arviointi 32 sivua ja 3 liitettä Kevät, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sosionomi ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Opas perheneuvoloihin vankien läheisten kanssa työskentelemisen tueksi 

  Pasanen, Hanna; Varjela, Heta (2023)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämispainotteinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli suunnitella ja koostaa opas perheneuvolan työntekijöille, jotka saattavat työssään kohdata vankien läheisiä. Tavoitteena oli kehittää ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • SISÄILMAONGELMIEN PUHEEKSI OTTAMINEN TEEMALLISEN RYHMÄHAASTATTELUN KEINOIN JA VIDEOTYÖKALUN KEHITTÄMINEN 

  Romo, Topias; Nenonen, Aapo (2023)
  Opinnäytetyön tekijät ovat Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Nenonen Aapo ja Romo Topias. Opinnäytetyön aiheena on, kuinka sisäilmasta aiheutuva oireilu voi altistaa eriarvoistumiselle, kiusaamiselle ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • MONIAMMATILLINEN VERKOSTOTYÖ PASILA-HANKKEESSA 

  Al-Zubeidi, Ali (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille moniammatillisen verkostotyöskentelyn merkitystä työskennellessä vakavia rikoksia tehneiden nuorten parissa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Aseman Lapset Ry:n kanssa. Tutkimuskysymyksiä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Ylisukupolvisen huono-osaisuuden vaikutukset uskomuksiin 

  Hirviniemi, Kari; Jokinen, Tomi (2023)
  Opinnäytetyössä tutkittiin ylisukupolvisen huono-osaisuuden vaikutuksia ihmisen uskomuksiin. Tavoitteena oli selvittää ylisukupolvisuuden yleisyyttä ja sen yhteyt-tä koulukiusaamiseen, samalla kun tarkasteltiin henkisen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Äkilllinen hengitysvajaus: toimintaohjekartta äkillisen hengitysvajauspotilaan arviointiin ja hoitoon 

  Tiilikka, Kiita (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallinen tuotos hengitysvajauspotilaan hoitotyöstä sekä toimintaohjekartta terveydenhuollon opiskelijoille poliklinikka-työn tueksi. Opinnäytetyön aihe valikoitui oman syventävän ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Elokuvan rooli mielenterveyden stigmassa: lukioikäisten ajatuksia elokuvien vaikutuksesta mielenterveyden häpeäleimaan. 

  Linnakoski, Laura (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on lukioikäisille tehdyn sähköisen kyselyn kautta selvittää, miten kyseinen ihmisryhmä kokee mielenterveyden häiriöiden esittämisen elokuvissa ja miten se vaikuttaa niihin liittyvään stigmaan. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Akuutin ST-nousuinfarktin hoitopolku 

  Kauhanen, Pia; Lahtinen, Niina (2023)
  TIIVISTELMÄ Pia Kauhanen, Niina Lahtinen Akuutin ST-nousuinfarktin hoitopolku Sivut 45 ja liitteet 3 Kevät 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Nuorisotyön tuki kriisin keskellä: Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden kriisisuunnitelman kehittäminen 

  Tuomi, Emmi (2023)
  Tämän kehittämisopinnäytetyön tavoitteena oli lisätä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden valmiutta kriisityöhön ja tehdä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluille kriisisuunnitelma. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Lastensuojelu tutuksi -esite somalinkielisille vanhemmille 

  Ibrahim, Abdifatah (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ”Lastensuojelu tutuksi”- esite somalinkielisille vanhemmille. Esitteen tavoitteena on edistää tietoisuutta lastensuojelulain keskeisistä asioista sekä madaltaa kynnystä hakea lisätietoa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Pleuradreenin laittoon valmistautuminen, Ohjekansio päivystyksen hoitajille 

  Limpi, Maarit; Kymäläinen, Minna; Miettinen, Jenni; Toikari, Irina (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa pleuradreenin laittoon päivitetty ohjekansio HUS Hyvinkää Akuutti päivystykselle. Opinnäytetyössä esitellään käyttöindikaatioita, jotka johtavat pleuradreenin laittoon, kerrotaan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Opas seksuaalisuuden- ja sukupuolen moninaisuudesta perheohjaajille 

  Närevaara, Sanna (2023)
  Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat viime vuosina nousseet esille lastensuojelussa yhä enemmän. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan alueella toimivan kunnan perheohjaajien kanssa sekä Sexpo-säätiön ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • VAPAAEHTOISENA ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA 

  Lähde, Elena (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Imatran ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli vapaaehtoisten ohjeiden luominen kolmella kielellä. Opinnäytetyön tilaaja oli Kaakkois-Suomen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • HOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI COVID-19 PANDEMIAN AIKANA IKÄÄNTYNEIDEN VUODEOSASTOLLA 

  Baseka, sylvie (2023)
  Tässä laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten covid-19 pandemia on vaikuttanut hoitajien työnhyvinvointiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että työpaikka saisi tietoa, jolla työhyvinvointia voitaisiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää