- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • ABCDE, NEWS ja ISBAR työkaluina ikääntyneiden hoitolaitoksissa : koulutus hoitajille palveluasumisen yksiköissä 

   Kaistinen, Sini; Petsola, Pauliina; Poikela, Susanna (2024)
   TIIVISTELMÄ Sini Kaistinen, Pauliina Petsola ja Susanna Poikela ABCDE, NEWS ja ISBAR työkaluina ikääntyneiden hoitolaitoksissa. Koulutus hoitajille palveluasumisen yksiköissä. 29 sivua, 2 liitettä Kevät ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Akuutin ST-nousuinfarktin hoitopolku 

   Kauhanen, Pia; Lahtinen, Niina (2023)
   TIIVISTELMÄ Pia Kauhanen, Niina Lahtinen Akuutin ST-nousuinfarktin hoitopolku Sivut 45 ja liitteet 3 Kevät 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Akuuttitilanteet palvelutalossa: akuuttitilanteiden hoitolaatikko peruselintoimintojen mittareita hyödyntäen 

   Serkko, Mia; Uusitalo, Janika (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yhteistyötaholle selkeämmät ohjeet akuuttitilanteissa toimimiseen. Yhteistyötaho oli Kirkkonummella sijaitseva yksityinen vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikköön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • AUTISMIKIRJON HENKILÖIDEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN RESILIENSSI 

   Haukka, Ilja; Kokkonen, Antton; Roiha, Topi (2023)
   Tämän opinnäytetyö tarkoituksena oli kuvata autismikirjon henkilöiden kanssa työskentelevän työntekijän resilienssiä heikentäviä ja edistäviä tekijöitä. Opinnäytetyössä yritettiin myös selvittää, onko haastateltavien ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Community building project among immigrants, Promoting a sense of community within Pakistani Christians in Finland 

   SABIR, SHAZIA (2023)
   ABSTRACT Shazia Sabir Community building project among immigrants Promoting a sense of community within Pakistani Christians in Finland 40 Pages Published (September 2023) Diaconia University of Applied ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • COVID-19 pandemian vaikutus paperittomien terveyteen ja hyvinvointiin 

   Lönnqvist, Tiia; Sheekh, Filsan (2022)
   Tämä opinnäytetyö on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena oli tutkia paperittomien tilannetta koronapandemian aikana terveydenhuollon näkökulmasta. Opinnäytetyössä on tutkittu, miten COVID-19 pandemia vaikutti ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • CULTURE SENSITIVITY IN CLIENT WORK A video-guide for Espoo city social service workers 

   Kokki, Alba (2022)
   Alba Kokki Culture sensitivity in client work. A video-guide for Espoo city social service workers Pages 71 and attachments 4 Published (Fall, 2022) Diaconia University of Applied Sciences Master’s degree in social ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Deliriumin tunnistaminen: opas kotihoidon työntekijöille 

   Airikainen, Elizaveta; Kärk, Valentina (2023)
   Delirium on elimellisten tekijöiden aiheuttama aivotoiminnan häiriö, joka esiintyy äkillisenä heikentymisenä kognitiivisissa toiminoissa, ajattelussa ja käyttäytymisessä. Yleisiä oireita ovat heikentynyt huomiokyky, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Digiosallisuuden lisääminen tietotekniikan opetuksella: videoprojekti TELMA-koulutuksessa 

   Lindberg, Elisa (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa digiosallisuuteen tähtäävää toimintaa aikuisten kehitysvammaisten työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa TELMA-ryhmässä sekä toiminnan aikaisten havaintojen perusteella ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Digitalisaatio terveysvalmennuksessa 

   Marjanen, Alma; Vänttilä, Olivia (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä sairaanhoitajien digiosaamista sekä tietämystä terveysvalmennuksesta. Digitalisaatiota käsiteltiin terveysvalmennuksen välityksellä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa oppimateriaalia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Elderly Women and Urinary Incontinence Treatment: Literature Review 

   Manka-a, Doris Niba (2023)
   The aim of this study is to create awareness by educating elderly women of the recommendable treatments for urinary incontinence and the purpose is to reduce the prevalence rate of urinary incontinence among elderly women. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Elokuvan rooli mielenterveyden stigmassa: lukioikäisten ajatuksia elokuvien vaikutuksesta mielenterveyden häpeäleimaan. 

   Linnakoski, Laura (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on lukioikäisille tehdyn sähköisen kyselyn kautta selvittää, miten kyseinen ihmisryhmä kokee mielenterveyden häiriöiden esittämisen elokuvissa ja miten se vaikuttaa niihin liittyvään stigmaan. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Eläinavusteiset kuntoutuspalvelut Kasvunpolunhevostoiminta tallilla 

   Korhonen, Virpi (2023)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on lisätä kasvunpolunhevostoimintatallin tunnettavuutta, sekä kuntoutuspalveluiden tavoitettavuutta ja saatavuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden verkostossa. Teoreettiseen viitekehykseen olen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Emergency placement in Postipuu Reception Home : info-leaflet for immigrant parents 

   Atanga, Iida (2024)
   Kiireelliset sijoitukset ovat tärkeitä perheiden ja erityisesti lasten tarpeiden arvioinnissa, tukemisessa ja hoivaavan ympäristön tukemisessa. Opinnäytetyö keskittyi Postipuun vastaanottokodin lasten osaston tarpeisiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ethical Codes of Social Welfare Work in Everyday Disability Work 

   Kalliokanerva, Jere Johannes (2022)
   ABSTRACT Jere Kalliokanerva Ethical Codes of Social Welfare Work in Everyday Disability Work 44 pages, 2 appendices Autumn 2022 Diaconia University of Applied Sciences Bachelor’s Degree Programme in Social ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Finding financial capability: M2-Kodit residents´ experiences of housing counseling 

   Rigo, Nita (2022)
   ABSTRACT Nita Rigo Finding financial capability: M2-Kodit residents’ experiences of housing counseling 51 pages and 3 attachments October 2022 Diaconia University of Applied Sciences Bachelor’s Degree Programme in ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Golden voices - kultaiset äänet : kvalitatiivinen tutkimus ikäihmisten subjektiivisesta hyvinvoinnista heidän äänellään kerrottuna 

   Mannonen, Essi; Suurkoivu, Sirpa (2024)
   Väestön ikääntyessä on ajankohtaista tarkastella ikääntyvien hyvinvointia tarkemmin. Ymmärtääkseen ikääntymistä ilmiönä paremmin, on hyvä tarkastella ilmiötä mahdollisimman läheltä. Tutkimuksen kohderyhmä toimi asiantuntijoina ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Haave-leiri nuorten tukena : Mallinnus sukupuoleltaan moninaisten ja sukupuoltaan pohtivien nuorten HAAVE-leirille 

   Mokki, Mio (2022)
   Haave-leiri on sukupuolivähemmistöön kuuluville ja sukupuoltaan pohtiville nuorille tarkoitettu vertaistukileiri. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Espoonlahden sekä Leppävaaran seurakuntien kanssa. Molemmat seurakunnat ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restrected access / Tillgången begränsad
  • Henkilökohtaisen avun työnantajamallin kehittäminen 

   Tiittanen, Jenni (2024)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien rekrytoinnin tukea osana Helsingin kaupungin vammaistyön sosiaaliohjausta. Kehittäminen toteutettiin työpajatyöskentelynä, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Hoitajan opas oman hyvinvoinnin tukemiseksi 

   Ojala, Marius (2024)
   TIIVISTELMÄ Uudet suuret muutokset ja koronakriisi ovat vaikuttaneet osaltaan työntekijöiden jaksamiseen koko terveydenhuoltoalalla. Lisäksi työn henkinen ja fyysinen kuormitus, kiire ja pula työntekijöistä asettaa omat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad