Hyvä tietää käyttöoikeuksista


Open Access = avoin saatavuus

Open access -julkaisemisella tarkoitetaan julkaisun saattamista vapaasti luettavaksi, ladattavaksi, ja linkitettäväksi. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä korkeakoulun että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi ilman rekisteröitymista. Theseus perustuu Open Access -periaatteisiin. http://www.finnoa.fi/?page_id=14

Tekijänoikeus

Vaikka Theseuksen työt ovat Open Access -julkaisuja, tekijänoikeus kuuluu aina opinnäytetyön tekijälle. (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404). Älä käytä työtä vastoin tekijän määrittelemiä käyttöoikeuksia ja muista mainita lähde.

Plagiointi

Kun käytät jotain Theseuksen opinnäytetyötä, muista mainita lähde. Plagiointi eli toisen tekemän teoksen tai sen osan esittäminen omana on kiellettyä ja siitä jää usein kiinni. Jos haluat kuitenkin lainata toisen teosta, siteeraa. Hyvä määritelmä sitaatista löytyy esimerkiksi Wikipediasta:

"Tekijänoikeudellisen sitaattikäsitteen mukaan sitaatti on omaan esitykseen liittyvä, esimerkiksi sen väitteitä tukeva tai havainnollistava ote materiaalista, jonka tekijänoikeudet eivät ole sitaatin lainaajalla. Sitaattioikeus on oikeus, jonka mukaan julkaistusta teoksesta on 'lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Alkuperäinen lähde on mainittava."

Creative Commons -lisenssit

Jos haluat käyttää työtä, tarkista käyttöoikeudet. Työllä on joko 1) kaikki oikeudet pidätetty 2) työtä voi käyttää Creative Commons -lisenssien määrittämien ehtojen perusteella. Creative Commons lisensseillä tekijä on luopunut osasta tekijänoikeuksia ja antanut haluamansa vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle käyttää teosta. Lisenssejä yhdistelemällä hän on voinut luopua oikeuksistaan haluamallaan tavalla, esimerkiksi kieltäen kaupallisen käytön. Perinteinen kaikki oikeudet pidätetään on muutettu muotoon jotkut oikeudet pidätetään.Työtä käyttävän kannattaa tarkistaa, minkälaiset käyttöoikeudet tekijä on määritellyt. (linkki Creative Commons -sivulle). Lue tarkemmin Creative Commons -lisenssien käyttötavoista Creative Commons -lisenssien sivuilta.

Theseuksen etusivulle >>