- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Nuorisotyön tuki kriisin keskellä: Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden kriisisuunnitelman kehittäminen 

   Tuomi, Emmi (2023)
   Tämän kehittämisopinnäytetyön tavoitteena oli lisätä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden valmiutta kriisityöhön ja tehdä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluille kriisisuunnitelma. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Lastensuojelu tutuksi -esite somalinkielisille vanhemmille 

   Ibrahim, Abdifatah (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ”Lastensuojelu tutuksi”- esite somalinkielisille vanhemmille. Esitteen tavoitteena on edistää tietoisuutta lastensuojelulain keskeisistä asioista sekä madaltaa kynnystä hakea lisätietoa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Pleuradreenin laittoon valmistautuminen, Ohjekansio päivystyksen hoitajille 

   Limpi, Maarit; Kymäläinen, Minna; Miettinen, Jenni; Toikari, Irina (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa pleuradreenin laittoon päivitetty ohjekansio HUS Hyvinkää Akuutti päivystykselle. Opinnäytetyössä esitellään käyttöindikaatioita, jotka johtavat pleuradreenin laittoon, kerrotaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Opas seksuaalisuuden- ja sukupuolen moninaisuudesta perheohjaajille 

   Närevaara, Sanna (2023)
   Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat viime vuosina nousseet esille lastensuojelussa yhä enemmän. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan alueella toimivan kunnan perheohjaajien kanssa sekä Sexpo-säätiön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • VAPAAEHTOISENA ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA 

   Lähde, Elena (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Imatran ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli vapaaehtoisten ohjeiden luominen kolmella kielellä. Opinnäytetyön tilaaja oli Kaakkois-Suomen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • HOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI COVID-19 PANDEMIAN AIKANA IKÄÄNTYNEIDEN VUODEOSASTOLLA 

   Baseka, sylvie (2023)
   Tässä laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten covid-19 pandemia on vaikuttanut hoitajien työnhyvinvointiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että työpaikka saisi tietoa, jolla työhyvinvointia voitaisiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Nuorteniltoja Lauttasaaren seurakunnalle 

   Sipola, Laura; Ristimäki, Aili (2023)
   Kehittämispainotteinen opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Lauttasaaren seurakunnan kanssa. Opinnäytetyönä luotiin materiaalit seurakunnan nuoreniltoja varten. Materiaalit suunniteltiin siten, että nuoret voivat pitää iltoja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ikääntyneiden parissa vapaaehtoistyötä tekevien motivaatiotekijät 

   Juutinen, Niina (2023)
   TIIVISTELMÄ Niina Juutinen Ikääntyneiden parissa vapaaehtoistyötä tekevien motivaatiotekijät. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 41 sivua, 2 liitettä Kevät, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • IMETYSAPULAITE- Imetysapulaite apuna lisämaidon antamisessa 

   Dinh, Noora; Hamara, Susanna (2023)
   Opinnäytetyö käsittelee imetystä, rintamaidon tuotantoa sekä imetyksessä esiintyviä haasteita. Työ keskittyy imetysapulaiteeseen, joka on imeväisen ruokinnassa käytettävä apuväline. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Postoperatiivinen delirium iäkkäillä potilailla: esite potilaille ja omaisille 

   Neilande, Simona; Shapchits, Maria (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa potilasesite postoperatiivisesta deliriumista iäkkäillä potilailla. Esitettä voidaan hyödyntää osana postoperatiivista hoitotyötä havainnollistaen asiakkaille ja heidän lähiomaisilleen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Kirkon kasvatuksen barometri 2022: prosessikuvaus tutkimuskysymyksistä artikkeleiksi 

   Hyvönen, Hanna; Mattila, Kaisa; Mäntynen, Saija; Turcios, Anu (2022)
   Hanna Hyvönen, Kaisa Mattila, Saija Mäntynen & Anu Turcios Kirkon kasvatuksen barometri 2022 - Prosessikuvaus tutkimuskysymyksistä artikkeleiksi 62 sivua ja 3 liitettä Marraskuu, 2022 Diakonia-ammattikorkeakoulu Ylempi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Terveyden edistäminen diakonissan työssä: seurakuntien diakonissojen kokemuksia 

   Pieviläinen, Silja (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä näkyväksi terveyden edistäminen diakonissan työssä seurakunnissa diakonissoiden kokemana. Tämä opinnäytetyö on tehty Diakonia-ammattikorkeakoulun tarpeisiin. Aineisto tähän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • CULTURE SENSITIVITY IN CLIENT WORK A video-guide for Espoo city social service workers 

   Kokki, Alba (2022)
   Alba Kokki Culture sensitivity in client work. A video-guide for Espoo city social service workers Pages 71 and attachments 4 Published (Fall, 2022) Diaconia University of Applied Sciences Master’s degree in social ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Omainen osana saattohoitoa 

   Forte, Tarja; Pakanen, Paula (2022)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää yksityisen pitkäaikaishoivan saattohoitoa selvittämällä omaisen näkökulma. Useimmissa saattohoitoaiheisissa tutkimuksissa keskitytään saattohoidettavan omiin toiveisiin ja mielipiteisiin. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ethical Codes of Social Welfare Work in Everyday Disability Work 

   Kalliokanerva, Jere Johannes (2022)
   ABSTRACT Jere Kalliokanerva Ethical Codes of Social Welfare Work in Everyday Disability Work 44 pages, 2 appendices Autumn 2022 Diaconia University of Applied Sciences Bachelor’s Degree Programme in Social ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Moving to Finland. An Informative Booklet in Greek-English 

   Harabara, Anastasia; Harabara, Anastasia (2022)
   The primary objective of the thesis is to facilitate the rebalancing of Greek immigrants to Finland by improving their comprehension of social norms, cultural elements, and foundational immigration laws of Finland. The ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia korona-ajasta asumisten tuen yksikössä 

   Vesanen, Teemu (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia helsinkiläisen tuetun asumisyksikön mielenterveyskuntoutuja-asukkaiden kokemuksia korona-ajan vaikutuksista. Erityisesti, kuinka koronapandemia on vaikuttanut asukkaiden arkeen ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Vanhemman positiivisen mielenterveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen yhden vanhemman perheissä: mieli ry:n koulutusmateriaalin kehittäminen neuvolan terveydenhoitajille 

   Ojansivu, Aino; Pitkänen, Anu (2022)
   TIIVISTELMÄ Aino Ojansivu & Anu Pitkänen Vanhemman positiivisen mielenterveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen yhden vanhemman perheissä. MIELI ry:n koulutusmateriaalin kehittäminen neuvolan terveydenhoitajille ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ykköskoti Lotan ja Tuusulan seurakunnan yhteistyön kehittäminen: pääsiäistapahtuma mielenterveyskuntoutujille 

   Bauer-Honkanen, Emma; Halonen, Sari (2022)
   Opinnäytetyö on kehittämispainotteinen ja toiminnallisesti toteutettu. Yhteistyötahoina toimi Tuusulassa sijaitseva mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Ykköskoti Lotta ja Tuusulan seurakunta. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Virikemateriaali kehitysvammaisille aikuisille toiminnan järjestämisen tueksi 

   Paananen, Aino (2022)
   Viimeisen harjoittelujaksoni aikana kehittelin Vaalijalan kuntayhtymän avopalveluyksikön käyttöön virikemateriaalin, jota voidaan hyödyntää kehitysvammaisten aikuisten päivätoiminnan järjestämisen tukena. Virikemateriaalia ...