- Selaus syöttöajan mukaan Diakonia-ammattikorkeakoulu

  • Lääkkeetön kivunhoito postoperatiivisella osastolla: kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Alajuuma, Eliisa; Alaruikka, Heli (2023)
   Opinnäytetyön kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli tutkia lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien käyttöä postoperatiivisella osastolla. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä laadullisiin tutkimuksiin aiheesta. ...
  • Digillä terveysvalmennusta: digitaalisen osaamisen hyödyntäminen raskausdiabeteksen terveysvalmennuksen tukena 

   Kurkinen, Anne (2023)
   Organisaatiot ovat muutoksen edessä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Työkulttuuria kehitetään, ja muutos koskettaa kaikkia. Digitaalinen osaaminen on välttämätöntä, ja palveluiden tarjontaan vaikuttaa koko väestön halu ...
  • Naiserityisyys päihdepalveluissa 

   Karlsson, Milla; Miettinen, Tessa (2023)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata, miten naiserityisyys on huomioitu Stop Huumeille ry:n palveluissa ja yleisellä tasolla muissa päihdepalveluissa naiskävijöiden sekä vertaistyöntekijöiden kokemana. Opinnäytetyön ...
  • Positiivinen johtaminen esihenkilötyön näkökulmasta lastensuojelun sijaishuollon palveluissa 

   Ahonen, Emmi; Kuikka, Sonja (2023)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään positiivisen johtamisen malliin. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tutkimuksen tilanneelle sosiaalipalveluita tuottavalle yritykselle ajankohtaista tietoa siitä, kuinka esihenkilöt ...
  • Community building project among immigrants, Promoting a sense of community within Pakistani Christians in Finland 

   SABIR, SHAZIA (2023)
   ABSTRACT Shazia Sabir Community building project among immigrants Promoting a sense of community within Pakistani Christians in Finland 40 Pages Published (September 2023) Diaconia University of Applied ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • THE UNDERSTANDINGS OF THE COMMUNITY: immigrant women's perspective 

   Vysna, Lubica (2023)
   Lubica Vysna The Understandings of the Community: Immigrant Women’s Perspective 97 pages and 7 appendices August 2023 Diaconia University of Applied Sciences Master’s degree Master of Social Services Global Change ...
  • Nurses’ Health And Wellbeing Amidst Global Nursing Crisis 

   Minkkinen, Aurora (2023)
   As countries, including Finland, have committed to educating more new nurses to combat growing global nursing deficit, it is imperative to maintain health and wellbeing of existing and future nurses so they can enjoy a ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Digitaalinen terveysvalmennus raskausdiabeteksen hoidossa 

   Peltokorpi, Elina; Majuri, Edith (2023)
   Edith Majuri ja Elina Peltokorpi Digitaalinen terveysvalmennus raskausdiabeteksen hoidossa Sivut 28 ja liitteet 2 Syksy, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto Sairaanhoitaja ...
  • Epiduraalinen kivunhoito: ohje Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille 

   Impponen, Jenni; Rautio, Jemina (2023)
   TIIVISTELMÄ Jenni Impponen Jemina Rautio Epiduraalinen kivunhoito – Ohje Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille Opinnäytetyö 29 sivua, joista liitteitä 3 sivu. Syksy 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ...
  • Hyvä saattohoito: opas omaisten tueksi 

   Penttinen, Mirva; Rannankari, Jenna; Varjus, Petteri (2023)
   Parantumattomasti sairaan potilaan elämän loppuvaiheen hoito, eli saattohoito herättää paljon tunteita ja kysymyksiä. Erityisesti potilaiden omaiset saattavat tarvita tukea ja tietoa tulevasta läheisen siirtyessä saattohoitoon. ...
  • Mielen hyvinvoinnin työpaja kahdeksasluokkalaisille 

   Ojala, Veera; Pekki, Jaana; Pohjavaara, Salla-Mari; Räisänen, Eveliina (2023)
   Tässä kehittämispainotteisessa opinnäytetyössä toteutettiin Vantaan Kivistössä sijaitsevan peruskoulun kahdeksasluokkalaisille työpajatoimintaa, jonka aiheena oli mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen. Nuorten mielenterveyden ...
  • NICE-RYHMÄ – NAISEN MINÄKUVAN JA ITSETUNTEMUKSEN TUKEMISEEN 

   Lehtola, Sofia; Rantala, Mia-Marjukka; Soini, Katja (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa ryhmä 16–29-vuotiaille naisille. Ryhmän tavoitteena oli luovien menetelmien avulla tukea osallistujien itsetuntemusta ja minäkuvaa sekä antaa positiivista ja korjaavaa suuntaa ...
  • Video puheeksiottamisen tukena: vanhempien alkoholinkäyttö 

   Kytömäki, Susanna; Phung, Thi Van Anh; Seppänen, Iida; Sirkka-Hovén, Iina (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa seurakunnan perhetyöntekijöille ja diakoniatyöhön video puheeksiottamisen tueksi. Videota on tarkoitus käyttää puheeksioton tukena perheissä, joissa vanhemmilla esiintyy alkoholin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Varhainen vuorovaikutus - keskusteluryhmän kokeilu seurakunnan perhekerhossa 

   Pönni, Jade; Theocharous, Joanna; Järvelin, Miranda (2023)
   Kehittämispainotteisessa opinnäytetyössä kehitettiin Vuosaaren seurakunnan perhekerhon toimintaa kokeilemalla toiminnallista keskusteluryhmää. Tarkoituksena oli toteuttaa dialogiseen keskusteluun ja vertaisuuteen perustuva ...
  • Yhteisöllisyyden edistäminen. Aamu- ja keskustelutuokiot 

   Juntunen, Juha; Pihkolainen, Liisa (2023)
   TIIVISTELMÄ Juha Juntunen ja Liisa Pihkolainen Yhteisöllisyyden edistäminen. Aamu- ja keskustelutuokiot. 58 sivua ja 12 liitettä Syksy, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Systeemistä ymmärrystä opiskelijoiden hyvinvointiin: monialaisen asiantuntijaryhmän käytänteet toisen asteen koulutuksessa 

   Jalander, Marie; Sarhamaa, Viima (2023)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyssä koettuja hyötyjä, haasteita ja mahdollisia työskentelyn esteitä. Tutkimustavoitteena oli tuottaa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen ...
  • Tietoa päihdekuntoutuksesta työntekijälle 

   Kolehmainen, Eveliina (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä opas päihdekuntoutuksesta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen työntekijöille. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää päihdekuntotutukseen liittyvää toimintaa oppaan muodossa. Oppaan ...
  • Ruokajaon merkitys laukaalaisille avuntarvitsijoille 

   Mouhu, Kari (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hävikkiruokajaon merkitystä laukaalaisille avuntarvitsijoille ja minkälainen vaikutus ruoka-apua hakevalle avun-tarvitsijalle olisi ruoka-aputoiminnan päättymisellä. Tutkimuksella ...
  • Tutkimus kehitysvammaisille tarjotuista toiminnoista Pohjois-Savon seurakunnissa 

   Kerttula, Katri; Koistinen, Emilia (2023)
   Tutkimus kehitysvammaisille tarjotuista toiminnoista Pohjois-Savon seurakunnissa: Opinnäytetyön oli tarkoitus tutkia kehitysvammaisille suunnattujen toimintojen saatavuutta seurakunnissa. ...
  • Tutkimus paksusuoliavanneosaamisesta palvelukeskus Kivitaskussa 

   Heimonen, Mira; Itkonen, Anniina; Nykänen, Julia (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa hoitajien tietotaitoa liittyen paksusuoliavannepotilaan hoitoon ja ohjaukseen. Opinnäytetyö on tutkimuspainotteinen. Kartoitus toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad