Laurea-ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Oppiminen kuuluu kaikille Universal Design for Learning -viitekehys käytännössä 

  Kärpänen, Terhi; Loikkanen, Outi; Puttonen, Kaisa; Laurea-ammattikorkeakoulu
  Laurea julkaisut / Laurea publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Julkaisuteos toteutettiin OPH:n rahoittaman Oppiminen kuuluu kaikille -koulutuskokonaisuuden yhteydessä vuonna 2023. Koulutuskokonaisuudessa käytiin läpi Universal Design for Learning (UDL)–viitekehystä ja sovellettiin ...
 • Varautuminen merelliseen laajamittaiseen maahantuloon Kymenlaaksossa 

  Huoman, Jari (2023)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää viranomaisten varautumisen tasoa merelliseen laajamittaiseen laittomaan maahantuloon Kymenlaaksossa, sekä miten viranomaisyhteistyötä on mahdollisuus kehittää. Varautumisvelvo ...
 • Ensiaskeleeni apulaispäällikkönä 

  Talka, Amanda (2023)
  Meillä Pirkanmaan Osuuskaupalla on pokkaa ja sydäntä luoda yhdessä helpompia hetkiä ja hyvinvointia, paremmin ja ylivertaisesti. Tämä opinnäytetyö maalaa kuvan siitä, kuinka tuo edellä mainittu strategia näkyy minun arjessani ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • VAS-kipumittarin käyttö raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyössä : kirjallisuuskatsaus 

  Törmäkangas, Inari; Salmijärvi, Salla (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa teoriatietoa ja tutkimuksia VAS-kipumittarin käytöstä raskaudenkeskeytyksen yhteydessä sekä raskaudenkeskeytyspotilaiden kivusta ja sen hoidosta. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Romaniäitien kokemuksia häveliäisyystapojen mukaisesta elämästä 

  Väänänen, Mona (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia romaniäideillä on häveliäisyystapojen mukaisesta elämästä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa romaniäitien kokemuksista häveliäisyystapojen mukaisesta ...
 • Paukkuva pakkanen ja rutikuiva sisäilma 

  Poutanen, Marjo
  SKY kosmetologi : 4 (Suomen Kosmetologien Yhdistys, 2023)
  Talvella kylmä sää, pakkanen ja kuiva huoneilma voivat tehdä ihosta kuivan, ärtyneen ja haavoittuvan. Erityisen kovilla on kasvojen iho. Jotta iho pysyisi talvellakin terveenä ja kosteutettuna, alkaa sen hoito nytkin ...
 • Pk-yrityksen parhaat vastuullisuusraportointikäytännöt 

  Sole, Varpu (2023)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä Laurea-ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteiselle Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena ...
 • From Intentions to Actions : Nudging Generation Z towards Sustainable Fashion Choices through Service Design 

  Prits, Eleonora (2023)
  Commissioned by VISU project, this thesis focuses on developing practical recommendations for promoting sustainable fashion practices among Generation Z. The goal of the work is to assist fashion brands, educators, ...
 • Työkykyseurannasta strategiseen työkykyjohtamiseen : case: henkilöstöpalvelualan yritys X 

  Laamanen, Caroliina (2023)
  Työkykyasiat ovat nousseet organisaatioiden ja ihmisten tietoisuuteen sekä osaksi yritysten strategiaa maailman ja työelämän muuttuessa radikaalisti viime vuosina. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja siihen, miten ...
 • ​​Muistisairaan asiakkaan laadukas ravitsemus kotihoidossa 

  Halonen, Kirsi; Lehtinen, Kirsi (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata muistisairaan asiakkaan laadukasta ravitsemusta kotihoidossa. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kotihoidon hoitohenkilökunnan tietoutta muistisairaan asiakkaan ravitsemuksen ...
 • Positiivinen johtaminen pienessä palvelualan yrityksessä 

  Kansanniva, Ville (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena on syventyä positiiviseen johtajuuteen pienessä palvelualan yrityksessä. Yrittäjänä toimimiseen pienessä palvelualan yrityksessä liittyy paljon päivittäisjohtamiseen ja suorittavaan työskentelyyn ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Mäntsälän kunnan yritysekosysteemi 

  Yakar, Sercan (2023)
  Tämän opinnäytetyön aihe oli kartoittaa Mäntsälä kunnan yritysekosysteemiä ja verrata sitä muihin Suomen kuntien yritysekosysteemeihin. Työn tavoitteena oli saada liiketoimintaekosysteemi malleja kohdekunnilta, joita ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sana sanaa vastaan : henkilötodistelun arviointi oikeudessa 

  Lahti, Päivi (2023)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee henkilötodistelun arviointia oikeudessa. Työ on rajattu tarkastelemaan henkilötodistelua vain rikosasioihin liittyvässä kontekstissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on vastata kysymykseen, miten ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tulevaisuutta johdetaan tänään tehdyillä päätöksillä : johtoryhmän ennakointi- ja tulevaisuuskyvykkyyden kehittäminen 

  Lindroos-Järvitalo, Riikka (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli pilotoida toimintatapaa, jolla toimeksiantaja organisaation johtoryhmän tulevaisuusajattelua ja ennakointikyvykkyyttä voitaisiin kehittää mahdollisimman helposti lähestyttävällä tavalla. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Polven nivelrikon itsehoito : opas työikäisille 

  Niemi, Annika; Rikkonen, Tiina (2023)
  Artroosi eli nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Nivelrikko saa aikaan muutoksia nivelrustossa, luussa, nivelkapselissa ja lihaksissa. Muutokset etenevät usein hitaasti vuosien kuluessa. Nivelrikon myötä nivelessä ...

Näytä lisää