• Designing a Digital Service Concept for a Professional Business Service - Case Työeläkelakipalvelu 

   Nyyssönen, Sofia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2004)
   The main purpose of the thesis is to study the design of a digital service concept for a professional service organization that provides business services. The Finnish Centre for Pensions is used as the case organization. ...
  • From idea to implementation : planning and andministration of online learning 

   Mänty, Irma; Nissinen, Pasi
   Laurea Julkaisut C10 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The implementation of online learning requires know-how, skills and the assimilation of new work methods. This publication provides guidelines for teacher training and introduces Laurea’s model for the planning and ...
  • Tutkiva oppiminen integratiivisissa oppimisympäristöissä, BarLaurea ja REDLabs 

   Fränti, Maarit; Pirinen, Rauno (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen on haastava ja moniulotteinen tehtävä. Uuden ammattikorkeakoululain mukaan kokonaistehtävään sisältyy kolme keskeistä tehtävää: opetus, tutkimus- ja kehitystyö sekä aluekehitystyö. ...
  • Ideasta toteutukseen : verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta 

   Mänty, Irma; Nissinen, Pasi
   Laurea Julkaisut C9 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Verkko-opetuksen toteuttaminen edellyttää tietoa, taitoja ja uusien toimintatapojen omaksumista. Julkaisussa annetaan eväitä opettajien kouluttamiseen sekä esitellään Laurean verkko-opetuksen suunnittelun ja hallinnan ...
  • Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalveluiden ostopalvelukäytännöt 

   Räsänen, Riitta
   Laurea Julkaisut B7 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä julkaisu on Leppävaaran Laurean Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijan Riitta Räsäsen opinnäytetyönään tekemä tutkimus Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalvelujen ostopalvelukäytännöistä. Tutkimus ...
  • PROFESSIONALISATION OF NURSING IN ENGLAND AND SPAIN: A Comparative Study 

   Camaño-Puig, Ramón (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The publication of this book is the result of the close collaboration,both in terms of research as well as in students and faculty exchanges that has existed for a long time between Laurea Polytechnic, in Finland, and the ...
  • Kiinteistöturvallisuuden sanastohanke : termi-inventaario 

   Kulonen, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The objective of this thesis is to further special language in premises security to be made more uniform and give viewpoints how to apply terminological theory to the premises security. The purpose is to prepare a term ...
  • Tulitöiden paloturvallisuuden kehittäminen öljynjalostamolla 

   Salo, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   This study covers a practical development project based on real-life needs, designed to review current ‘hot work’ practices in use in the process areas and tank farms of Neste Oil Corporation’s refinery at Porvoo in Finland ...
  • Yhdistyksen turvallisuusasiakirjan laatiminen 

   Pasi, Nuutinen (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   This thesis is functional and associated with working life. The purpose of the thesis was to plan and to produce a security document for the needs of Suomen Latu association. The completed security document compiles the ...
  • Asuntomessujen turvallisuussuunnitelman laatiminen 

   Haikonen, Juhapekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Asuntomessut on Suomen suurin vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma. Asuntomessujen keskimääräinen kävijämäärä on vuosien varrella vakiintunut noin 150 000:n vieraaseen. Yleisötapahtumaa varten järjestäjän on laadittava ...
  • Yhteisöturvallisuus 

   Peltonen, Jere (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on haastaa organisaatioiden turvallisuusasioiden hoitamista koskeva perinteinen yritysturvallisuuspainotteinen ajattelu. Tavoitteena on esittää erilaisten yhteisöjen toimintaan sovellettavissa ...
  • Työturvallisuus Salon seudun terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla hoitohenkilökunnan kokemana 

   Vähämäki, Anne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia Salon seudun terveyskeskuksen päivystysvastaanoton hoitohenkilökunnan kokemusta omasta työturvallisuudestaan ja siihen liittyvästä turvattomuuden tunteesta. Tutkimuksen ...
  • KOTOSA : Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä 

   Hägg, Tina; Heinonen, Tuula; Niiniö, Hannele (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   KOTOSA-hankkeen tavoitteena on ollut kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon henkilökunnan osaamista syventämällä ja laajentamalla. KOTOSA-hankkeessa on tavoiteltu myös työelämän ja koulutuksen ...
  • Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden seudullisen yhteistoimintaverkoston kehittämishanke Hyvinkään sairaanhoitoalueella 

   Paasovaara, Seija; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkekakoulu, 2006)
   Tämä raportti kuvaa Hyvinkään sairaanhoitoalueella vuosina 2002 - 2005 toteutettua laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kehittämishanketta Pyörre – Pyörät pyörimään – tiimit toimimaan. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ...
  • Pk-yritysten haasteet ja toimintaympäristön kehittäminen Espoon ja Kirkkonummen alueella 

   Nyqvist, Hannu; Iljin, Marko; Pärnänen, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Pk-yrityksillä on suuri merkitys alueiden taloudelle ja hyvinvoinnille sekä työllistäjinä ja veronmaksajina että innovaatioiden levittäjinä ja tuotantorakenteen uudistajina. Kansainvälisen talouden jatkuva ja nopea muutostila, ...
  • Seksuaalisen hyväksikäytön kokemukset lapsuudessa ja avun tarve aikuisena 

   Laiho, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön avulla pyritään lisäämään tietoa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa, kartoittaa seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessaan kokeneiden aikuisten hyvinvointia ja siihen liittyviä ongelmia sekä ...
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman työn arviointi 

   Auvinen, Pekka; Mäkelä, Jarmo; Peisa, Seppo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Laurea-ammattikorkeakoulun opetusssuunnitelmatyön arviointi on Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttaman opetussuunnitelmaprosessin väliarvioinnin raportti. Raportti arvioi Laurea-ammattikorkeakoulun mittavaa ...
  • Lyhyen elinkaaren omaavien pk-yritysten liiketoiminnan päättymisen syyt Espoon ja Kauniaisten alueella 

   Laaksonen, Silva; Sipilä, Heikki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Silva Laaksonen ja Heikki Sipilä ovat selvittäneet Espoon Yrittäjät ry:n ja Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry:n toimeksiantoon perustuen pk-yritysten liiketoiminnan päättymiseen johtaneita syitä Espoon ja Kauniaisten alueella. ...
  • ESSAYS ON INTERORGANISATIONAL CONVERGENCE AND DIVERGENCE : Case of Logistics Nets and Networks 

   Nikkanen, Markku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   There has been growing interest recently to study and analyse networks, both among academics and practitioners. As firms, such as logistics service providers, become more global, it has been realized that success does not ...
  • Uudistuvaa opettajuutta etsimässä 

   Erkamo, Matti; Haapa, Sari; Kukkonen, Maija-Leena; Lepistö, Lilja; Pulli, Minna; Rinne, Tarja; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Learning by Developing (LbD) eli tutkiva oppiminen kehittämishankkeissa on oppimismalli, jonka ytimen muodostaa tutkivan oppimisen kehä. LbD:ssa oppiminen on tiedon rakentamista ja se muistuttaa tutkimusprosessia. Oppimisessa ...