- Selaus syöttöajan mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu

  • Leveraging on cultural diversity to design higher education programs 

   Degl'Innocenti, Fiamma (2020)
   As part of the Enhance! IDM project, the purpose of this thesis was to create a framework for higher education program leaders and teaching staff to develop their intercultural knowledge in order to understand the expectations ...
  • Sosiaalisen median sisältömarkkinointisuunnitelma 

   Jaurimaa, Iida (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sosiaalisen median sisältömarkkinointisuunnitelma matkailualan pienyritykselle, jolla ei ole ollut säännöllistä sisällön tuottamista valituissa sosiaalisen median kanavissa. Työn ...
  • Prognomics Web Tools 

   Küçükel, Hakan (2020)
   Prognomics website is developed for the Institute of Molecular Medicine of Finland. This website has a collection of tools that are going be used in cancer prognosis and research in the future. Prognomics Web Tools can ...
  • Perspectives on the Nature of Open Data in Business Cooperation 

   Päällysaho, Seliina; Latvanen, Jaana; Kärki, Anne; Lehto, Anttoni; Riihimaa, Jaakko; Lahti, Pekka; Lahtinen, Hanna; Suikkanen, Eija; Puhakka-Tarvainen, Helena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2020)
   Finnish Universities of Applied Sciences (UAS) educate professionals solely based on labour market needs. The education follows tightly the needs of business, industry and service sectors. Research, development and innovation ...
  • Turvallisuustyön kehittäminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 

   Karisaari, Tiina; koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen (2019)
   Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU on Lapin suurin toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. REDUn toiminta-alueena on Lappi, joka on n. kolmasosa koko Suomen pinta-alasta. REDUlla on seitsemän kiinteää ...
  • Ihan pihalla -Pedagogisen pihatoiminnan kehittäminen varhaiskasvatuksessa 

   Mitzner, Taru (2020)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pedagogista pihatoimintaa varhaiskasvatuksessa koostamalla ammatillista tietoa ja antamalla toimintaideoita kasvattajien käyttöön. Tavoitteena oli monipuolistaa ...
  • Vastatunteiden hyödyntäminen psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten sijaishuollossa 

   Kaján, Jaakko (2020)
   Monet laitoksiin sijoitetut lapset ja nuoret ovat syvästi traumatisoituneita, mikä saattaa ilmetä psyykkisenä oireiluna ja häiriökäyttäytymisenä. Tämänkaltainen oireilu ja käytös herättävät herkästi ristiriitaisia tunteita ...
  • Vuokratyövoiman sitouttamiseen vaikuttavat tekijät : case: Joblink Hyllytys Oy 

   Heli, Wirtanen (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilökunnan sitouttamiseen henkilöstövuokrausyrityksessä. Toimeksiantajan tavoitteena on saada vastauksia vuokratyövoiman sitouttamiseen vaikuttavista ...
  • Viestintäkanavien kehitystyö Vakuutus- ja Finanssialan Urheiluseuralle 

   Pälikkö, Henrik (2020)
   Tämä lopputyöraportti koskee syksyllä 2019 suoritettua kehitystyötä Vakuutus- ja finanssialan urheiluseuralle koskien urheiluseuran viestintäkanavien käyttötottumuksia. Kehitystyössä mitattiin urheiluseuran jäsenien ...
  • Henkirikoksista tuomittujen naisten sosiaaliset suhteet vankeusaikana : ”Mä en itse sen asian eteen voi tehdä enempää, kun he ei halua mun kans olla tekemisissä" 

   Viik, Pauliina (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka pitkiin vankeusrangaistuksiin tuomittujen naisten sosiaalisten suhteiden hoitaminen tapahtuu vankeusaikana, kuinka se on muuttunut ajasta ennen vankilaan joutumista sekä ...
  • McDonald's-ravintoloiden digitaalisen asiakaspalvelun vaikutus asiakas- ja työtyytyväisyyteen 

   Kärkkäinen, Katja; Hirvonen-Virtanen, Johanna (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää digitaalisten palvelukokemusten vaikutus sekä asiakas- että työtyytyväisyyteen. Tavoitteena oli saada aikaan kehittämisideoita digitaaliseen asiakaspalveluun, palvelun nopeuteen ...
  • Lapsille suunnatut ihonhoitotuotteet, markkinat ja käyttökokemukset 

   Räsänen, Suvi (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 0-5 -vuotiaiden lasten vanhempien tietämystä vauvoille ja lapsille suunnatuista ihonhoitotuotteista, tiedonhakukanavista, tarpeista, tiedon saatavuudesta sekä millä perusteella ...
  • Älypuhelinten haitalliseen kokouskäyttäytymismalliin vaikuttaminen digitaalisella tuuppauksella 

   Järvinen, Jari (2020)
   Nykypäivän globaalissa maailmassa älypuhelimista on tullut sekä yhteydenpidon ja sosiaalisen elämän että viihteen ja palveluiden keskuksia. Vuonna 2017 Yhdysvalloissa oli 191 miljoonaa älypuhelinten kuukausittaista ...
  • Palkitsemiskulttuuri keinona tukea henkilöstön sisäistä motivaatiota 

   Törmäkangas, Tuuli (2020)
   Kehittämistyön tavoitteena on kehittää tarkastelun kohteena olevan organisaation palkitsemiskulttuuria tukemaan henkilöstön sisäistä motivaatiota. Kehittämistyön tarkoituksena on löytää ratkaisuja siihen, miten henkilöstö ...
  • Markkinoinnin ja palvelujen kehittäminen asiakastutkimuksen pohjalta 

   Rekola, Petra (2020)
   Ensimmäisenä tavoitteenani opinnäytetyössä oli perehtyä markkinoinnin kilpailukeinoihin ja niiden eri muotoihin ja käyttämiseen liiketoiminnassa. Markkinointi on lyhykäisyydessään toimenpiteitä, joiden avulla yritys pyrkii ...
  • Alueellinen yhteistyömalli yrittäjyysosaamisen tueksi 

   Manninen, Anneli; Graeffe, Petri (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2020)
   Laurea-ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintatapa on Learning by Development eli aitojen työelämän kehittämistehtävien parissa oppiminen. Vaikka projektioppimisympäristöissä opitaan työelämälähtöisesti, saattaa kosketus ...
  • Avoin TKI ammattikorkeakouluissa – tekijöiden näkemyksiä 

   Talvela, Juhani; Jaalama, Kaisa; Hyyppä, Hannu; Ahlavuo, Marika; Päällysaho, Seliina; Lahtinen, Hanna; Kärki, Anne (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2020)
   Tässä artikkelissa analysoidaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön esittämiä mielipiteitä neljään avointa TKI-toimintaa koskevaan teemaan. TKI-toiminnan ja opetustoiminnan integraatio sekä opiskelijoiden tuominen aktiivisemmin ...
  • Erityisherkkä nuori - Opas yläkouluille 

   Holopainen, Helena; Pantio, Nelli; Salminen, Janna (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta nuorten erityisherkkyydestä yläkouluissa. Tätä kautta tavoiteltiin myös kouluhyvinvoinnin lisääntymistä. Tavoitteena oli koota sisältö yläkoulujen henkilökunnalle suunnattuun ...
  • TKI-hankkeiden tuloksia toivotaan nykyistä paremmin jakoon 

   Jaalama, Kaisa; Talvela, Juhani; Hyyppä, Hannu; Ahlavuo, Marika; Lahtinen, Hanna; Kärki, Anne; Päällysaho, Seliina (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2020)
   Avoimen TKI-toiminnan käytäntöjä ja asenteita TKI-toimintaa kohtaan selvitettiin OKM:n rahoittamassa ”Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi”-hankkeessa marras–joulukuussa 2018. Kysely oli ...
  • A study on mental health service systems in UK and Finland among youths aged 13-19 years 

   Wanjiru, Hellen; Abdiqadar, Farah (2017)
   Mental health services in the United Kingdom and Finland have faced a variety of problems over the years as noted in the research articles cited in this study. This study aims to identify the challenges faced by the system ...