- Selaus syöttöajan mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu

  • Alhaalta ylöspäin : sisäisen viestinnän kehittäminen henkilöstön kokemusten kautta 

   Hartikainen, Mia (2022)
   Alhaalta ylöspäin: sisäisen viestinnän kehittäminen henkilöstön kokemusten kautta Vuosi 2022 Sivumäärä 38 Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli kehittää kohdeyrityksen sisäistä viestintää sisäisen intranetin osalta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tietoturvallisen tapahtuman suunnittelu 

   Rikamaa, Toni; Tikka, Kristian (2022)
   Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena tuoda esille tapahtumanjärjestäjille asioita, joita tulisi huomioida verkkotapahtumia järjestäessä. Covid-19 pandemian alettua, verkkotapahtumien järjestämisestä on tullut huomattavasti ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Editorial: Neurobehavioral changes in language learning 

   Kimppa, Lilli; Leminen, Alina; Sirri, Louah; Festman, Julia (Frontiers Media SA, 2022)
   Brain plasticity enables language learning across the life span. Ranging from exposure to bi- or multilingual environment in childhood to rehearsal type of learning later in life, the conditions of language acquisition can ...
  • Digikuntoon 2022 työkirja 

   Iiskola, Merja; Hietanen, Auli; Mäki, Marika; Loikkanen, Outi; Kärpänen, Terhi
   Laurea erillisjulkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Digikuntoon 2022 työkirja -julkaisu tarjoaa apuvälineitä yrityksen digipalveluiden sekä markkinoinnin kehittämiseen. Työkirja tarjoaa askeleet yrityksen digimarkkinoinnin aloittamiseen ja/tai kehittämiseen asia kerrallaan ...
  • Mikroyritysten haasteet sopivan taloushallintakumppanin löytämiseksi digitalisaation murroksessa 

   Miettinen, Taina; Quereshi, Riina (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin yrittäjän näkökulmasta tilitoimiston valintaan liittyviä haasteita, odotuksia yhteistyön sujuvuudesta ja digitalisaation tuomia muutoksia taloushallintoon. Lähtökohtana työlle oli kokemus ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Pienyrityksen paikallisen tunnettuuden kasvattaminen 

   Hakonen, Waltteri (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten yrityksen tunnettuutta voidaan vahvistaa, millainen maine ja tunnettuus yrityksellä on tällä hetkellä sekä mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja kilpailijat haastateltavien ...
  • Henkilöstöyhdistyksen tapahtumavuosikello - Case Yhdistys X 

   Oksa, Nora (2022)
   Virkistys- ja vapaa-ajan toiminnalla lisätään ja tuetaan yrityksissä työntekijöiden työhyvinvointia, työkykyä sekä yhteisöllisyyttä. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli suomalaisen pörssiyrityksen alaisuudessa toimiva ...
  • Professional development through time-efficient self-management 

   Mehrabi, Azita (2022)
   The aim of this thesis was to explore and experiment with different strategies for professional development through self-management, with a focus on time management. The theoretical framework referenced in the thesis ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Nuorten päihdehäiriön hoito Suomessa : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Karppinen, Ilari (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista nuorten päihdehäiriön hoito on Suomessa. Tutkimustehtävää ohjaavat tutkimuskysymykset olivat: ”millaisia tuloksia päihdehäiriön hoidossa Suomessa tavoitellaan” ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Työntekijäkokemus : Yritys R 

   Bergström, Lilly-Karoliina (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työntekijäkokemus yrityksessä, jossa vakituisen työvoiman lisäksi käytetään vuokratyövoimaa. Tavoitteena selvittää mitkä tekijät vaikuttavat työntekijäkokemukseen ja miten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Development of remote diagnosis system for Champath Image Technology 

   Suo, Haoxing Jr (2022)
   This thesis is mainly about to record the ten-week content that I am working in Wuhan Champath Image Technology Ltd. With the impact of the epidemic on economic and social life around the world reaching to the marrow of ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Development of Leadership Skills in Working Life Projects 

   Tallgren, Taru; Uusitalo, Tero (International Academy of Technology, Education and Development, 2022)
   One of the main missions of universities is to train future working life experts and leaders. Professional leadership skills are not learned only by reading theories but also by practicing leadership in real life situations ...
  • Instruments used in graduating nursing students’ exit exams: an integrative review 

   Rosqvist, Kristiina; Koivisto, Jaana-Maija; Vierula, Jonna; Haavisto, Elina (Informa UK Limited, 2022)
   Background: Worldwide, nursing students comprise a large portion of students in higher education institutions (HEIs). The expectation that HEIs will educate professionally competent nurses is high. To ensure adequate ...
  • Työhyvinvointitutkimus Securitas Oy 

   Rasila, Nea (2022)
   Opinnäytetyössä perehdytään työhyvinvointitutkimuksen luomiseen. Opinnäytetyö ja työhyvinvointikysely tuotetaan yritykselle Securitas Oy, joka tuottaa asiakkailleen yksityisiä turvallisuuspalveluita. Tavoitteena on toteuttaa ...
  • Ravintola- ja aulapalvelun kilpailutusprosessi yrityspuistossa 

   Uusivirta, Päivi (2020)
   Tässä opinnäytetyössä on tutkittu ravintola- ja aulapalveluiden kilpailutusprosessia yrityspuistossa. Yrityspuisto on HTC Helsinki, joka sijaitsee Ruoholahdessa Helsingissä. Kilpailutuksen tavoitteena oli parantaa aula- ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • User experiences optimization for e-commerce website 

   Chen, Shen (2022)
   The rise of E-commerce over the past 20 years, has changed the society dramatically, not only in the retail industry. In the recent years, online store is considered to be the must have facility for many company. It is now ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Työn imu rahoituslaitoksen X:n tiimissä 

   Lindberg, Alena (2022)
   Tässä työssä ei ollut varsinaista toimeksiantajaa. Työ tehtiin oman työpaikan omalle tiimille itsenäisesti. Toimi, johon keskitytään tässä opinnäytetyössä, on rahoitus, eli käytännössä lainojen uusmyynti. Opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen rautakaupan myyjänä 

   Viinanen, Ilkka (2022)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamuotoisena. Tässä raportissa on kuvattu uudessa työssä aloittaneen työntekijän perehtymistä, ja ammatillista kehittymistä 10 viikon ajan. Jokaisella viikolla on oma teemansa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vastuullisuus yrityksen viestinnässä – yritysaktivismi toimintatapana 

   Dahlberg, Anna (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella vastuullisuusviestintää, sekä vastuullisuuden merkitystä osana yritysten viestintästrategiaa. Käsittelen yritysaktivismin käsitettä pyrkimällä selvittämään, onko yritysten aktiivisuus ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen asiantuntijaroolissa pankkialalla 

   Lundström, Laura (2022)
   Ajankäytön ja oikeiden taitojen kehittäminen asiantuntijaroolissa on tärkeää itse työntekijälle kuin työnantajalle. Työtehtävät muuttuvat kehittyvän maailman myötä, joten tämän myötä myös asiantuntijaroolin merkitys muuttuu. ...