Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Association between individualism and welfare attitudes: An analysis of citizens’ attitudes towards the state’s welfare responsibility 

  Toikko, Timo; Rantanen, Teemu (PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, 2020)
  The present study examines the association between individualistic values and citizens´ attitudes towards the state’s welfare responsibility (welfare attitudes). This study also examines the association between political ...
 • Vankilasta vapautuvia tukien ja rinnalla kulkien kohti työelämää – Näkökulmia rikostaustaisten työhön kuntoutukseen ja työllistymisen edistämiseen 

  Rantanen, Teemu; Lindström, Janika; Heikkinen, Ari; Laurea-ammattikorkeakoulu
  Laurean julkaisusarja / Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Rikostaustaisten työllistymiseen liittyy monia yksilötasoisia ja yhteiskunnallisia haasteita. Kysymys on yhteiskunnallisesti tiedostettu ja viimeisten vuosikymmenien aikana rikostaustaisten työelämävalmiuksia ja työllistymistä ...
 • Tulevaisuuden näkymiä työterveyshuoltoon 

  Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Työterveyslaitos, 2020)
  Yhteiskunta ja työelämä ovat muutoksessa. Megatrendit muuttavat maailmaa ja Suomea siinä samalla. Teknologian murros, digitalisaatio, tekoäly sekä robottien lisääntyvä hyödyntäminen eri aloilla muuttavat työelämää. Muutos ...
 • How the Data Provided by IIoT Are Utilized in Enterprise Resource Planning: A Multiple-Case Study of Three Change Projects 

  Rajamäki, Jyri; Tuppela, Petra (IntechOpen, 2020)
  An extreme increase in data production has taken place over the past few decades with a large number of sensor and smart devices acquired from distributed data sources. Industrial Internet of Things (IIoT) enables seamless ...
 • Service Design as the ‘New Normal’ at Laurea UAS 

  Chydenius, Tarja (Service Design Network, 2020)
  Laurea University of Applied Sciences in southern Finland has adopted service design and co creative approaches as its strategic emphasis, for both the development of the university’s own processes and activities as well ...
 • Perspectives on the Nature of Open Data in Business Cooperation 

  Päällysaho, Seliina; Latvanen, Jaana; Kärki, Anne; Lehto, Anttoni; Riihimaa, Jaakko; Lahti, Pekka; Lahtinen, Hanna; Suikkanen, Eija; Puhakka-Tarvainen, Helena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2020)
  Finnish Universities of Applied Sciences (UAS) educate professionals solely based on labour market needs. The education follows tightly the needs of business, industry and service sectors. Research, development and innovation ...
 • Alueellinen yhteistyömalli yrittäjyysosaamisen tueksi 

  Manninen, Anneli; Graeffe, Petri (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2020)
  Laurea-ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintatapa on Learning by Development eli aitojen työelämän kehittämistehtävien parissa oppiminen. Vaikka projektioppimisympäristöissä opitaan työelämälähtöisesti, saattaa kosketus ...
 • Avoin TKI ammattikorkeakouluissa – tekijöiden näkemyksiä 

  Talvela, Juhani; Jaalama, Kaisa; Hyyppä, Hannu; Ahlavuo, Marika; Päällysaho, Seliina; Lahtinen, Hanna; Kärki, Anne (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2020)
  Tässä artikkelissa analysoidaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön esittämiä mielipiteitä neljään avointa TKI-toimintaa koskevaan teemaan. TKI-toiminnan ja opetustoiminnan integraatio sekä opiskelijoiden tuominen aktiivisemmin ...
 • TKI-hankkeiden tuloksia toivotaan nykyistä paremmin jakoon 

  Jaalama, Kaisa; Talvela, Juhani; Hyyppä, Hannu; Ahlavuo, Marika; Lahtinen, Hanna; Kärki, Anne; Päällysaho, Seliina (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2020)
  Avoimen TKI-toiminnan käytäntöjä ja asenteita TKI-toimintaa kohtaan selvitettiin OKM:n rahoittamassa ”Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi”-hankkeessa marras–joulukuussa 2018. Kysely oli ...
 • Verkko-opinnon muotoilu. Käsikirja 

  Marstio, Tuija
  Laurean julkaisusarja / Laurea Publications (2020)
  Lähiopetuksen ja verkossa tapahtuvan opetuksen suunnittelun prosessit eroavat toisistaan monin eri tavoin. Opintojen tuottaminen verkossa vaatii digipedagogista osaamista: pedagogisesti toimivien toteutusten rakentamista, ...
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja palvelumuotoilun osaaminen – ammattikorkeakouluopettajien näkemys yhteisestä osaamissisällöstä 

  Ahonen, Outi Maria; Kinnunen, Ulla-Mari; Saranto, Kaija (Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 2020)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa opettajien näkemyksiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamisen kuvaamiseen kehitettävästä arviointimittarista sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämiseen. ...
 • Digital innovations for elderly people – sustainable solutions for the future 

  Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (International Society for Professional Innovation Management, 2020)
  One megatrend called digitalization will change the everyday living throughout the society in a disruptive way as Christensen has described in his research work [Christensen et al. 2006]. New branches will grow up, old ...
 • Työterveyshuollon tulevaisuusskenaarioita 

  Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka
  Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Työterveyshuolto on keskeinen osa uudistuvaa terveydenhuoltojärjestelmää. Suomen nopeasti ikääntyvän väestörakenteen vuoksi on tärkeätä huolehtia työikäisen väestön työkyvystä ja ulottaa työterveyshuollon palvelut myös ...
 • ECHO Information sharing models 

  Rajamäki, Jyri (European commission, 2019)
  As part of the ECHO project, the Early Warning System (EWS) is one of four technologies under development. The E-EWS will provide the capability to share information to provide up to date information to all constituents ...
 • Intensive Multidisciplinary Learning Concept in Higher Education: Case CERN Bootcamp 

  Ojasalo, Jukka; Kaartti, Virpi (FLE Learning, 2019)
  This paper describes the development, organisation and implementation of a multidisciplinary learning camp concept for master’s students. The learning camp concept is called CERN Bootcamp. The motivation for developing the ...

Näytä lisää