Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Facilitating Communities of Practice: A Case Study 

  Ojasalo, Jukka; Wait, Marius; MacLaverty, Ronan
  Qualitative report : 9 (Nova Southeastern University, School of Social and Systematic Studies, 2023)
  Communities of practice (CoP) have become a popular source of knowledge-sharing and learning in organizations. However, several problems occur in managing them and more knowledge about this area is needed. This article ...
 • Ensimmäinen askel hoitoalalle 

  Pajakoski, Elina; Tyni, Jaakko
  Pro terveys : 3 (Akavan sairaanhoitajat ja Taja, 2023)
  Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista hoitoalalle voidaan edistää räätälöidyllä tuella ja monikulttuurisia työympäristöjä ymmärtämällä. MiCare-hankkeen pilotoima maahanmuuttajille suunnattu koulutus luo ...
 • Oppiminen kuuluu kaikille työkirja 

  Kärpänen, Terhi; Loikkanen, Outi; Puttonen, Kaisa
  Laurean erillisjulkaisut / Laurea Miscellaneous publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Oppiminen kuuluu kaikille (OKK) -työkirja on käytännön väline oman opetuksen muotoiluun. Työkirja pohjautuu Universal Design for Learning (UDL) -toimintamalliin, jonka tavoitteena on luoda kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet ...
 • Tiedon huoltovarmuutta vahvistettava kansalaistiedon tietomallilla Policy Brief 1/2023 

  Kallunki, Valdemar; Erkkilä, Laura; Kortesalmi, Marilla; Lamberg, Annu-Riina; Santonen, Teemu; Jalonen, Harri; Uusikylä, Petri
  Laurean erillisjulkaisut / Laurea Miscellaneous publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Tässä Policy Briefissä käsiteltävä tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Laurea-ammattikorkeakoulun, Vaasan ja Itä-Suomen yliopistojen ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteistyössä toteuttamaa monitieteellistä IRWIN-hanketta. ...
 • “Rupiaa rohkiasti tekemähän” – digirohkeuden ja -osallisuuden vahvistaminen digiohjauksella Etelä-Pohjanmaan alueella 

  Kanervo, Riikka; Forma, Leena; Harjunpää, Henna; Latva-Hoppala, Emilia; Soikkeli, Eeva; Uusi-Niemi, Jussi; Laurea-ammattikorkeakoulu
  Laurea julkaisut / Laurea publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Digitalisaatio, eli tietotekniikan hyödyntäminen arkielämässä on muuttanut ja mullistanut maailmaamme. Digi tuntuu ulottuvan kaikille elämän osa-alueille. Digitalisaation myötä digitaidoista on tullut lähes välttämätön ...
 • Havaintomotoriikkaa käytännönläheisesti 

  Julin, Mikko
  Fysioterapia : 5 (Suomen fysioterapeutit, 2023)
  Havaintomotoriikka on luultavasti läsnä lähes jokaisessa fysioterapiatilanteessa jollain tavoin. Kirjan mukaan se on määritelty taidoiksi, joilla ihminen hahmottaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan sekä ...
 • Johtamisen avulla parempaa työhyvinvointia 

  Nummila, Pia; Lydén, Hilkka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Terveydenhuollossa on suuria haasteita henkilöstön saatavuudessa. Yhtenä ratkaisuna on nähty työhyvinvoinnin lisääminen. Hyvinvoivat työyhteisöt parantavat jo kriisissä olevan terveydenhuollon veto- ja pitovoimaa. Tässä ...
 • Engagement of Actors in Expert Communities 

  Tikanmäki, Ilkka; Ruoslahti, Harri (Academic Conferences International Limited, 2023)
  Recent scientific approaches and practical work-life developments aim to increase actor engagement to form expert communities. Solving common issues motivates stakeholders to collaborate and build ...
 • Forecasted Self: AI-Based Careerbot-Service Helping Students with Job Market Dynamics 

  Mononen, Asko; Alamäki, Ari; Kauttonen, Janne; Klemetti, Aarne; Passi-Rauste, Anu; Ketamo, Harri
  The 9th International Conference on Time Series and Forecasting : 1 (MDPI, 2023)
  In this article, we introduce an AI-enhanced study planning solution named Careerbot, which is a service designed to help students with their “forecasted self”. We define a new term “forecasted self” to mean a future-oriented ...
 • Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja – Eloisa-hankkeen MOOC-täydennyskoulutus houkutti luovia moniosaajia 

  Kivistö, Marika; Honkonen, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Luovuus kuuluu kaikille. Luovuudella voidaan esimerkiksi edistää innovaatioita, lisätä (työ)hyvinvointia ja parantaa yhteisöllisyyttä. Luovuutta tarvitaan kaikenlaisissa organisaatioissa ja kaikilla aloilla. Luovan alan ...
 • Självutvärdering av digitala tjänsters användbarhet. Guide för självutvärdering av digitala tjänsters användbarhet 

  Oosi, Matti
  Laurean erillisjulkaisut / Laurea Miscellaneous publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Användbarheten och tillgängligheten bör tas i beaktan närdigitala webbtjänster, såsom webbplatser eller webbshopar, planeras och förverkligas. Tillgängligheten är viktig särskilt förpersoner som har olika begränsningar ...
 • Webbshopplatfomar. Guide för val av webbshopplatform 

  Oosi, Matti
  Laurean erillisjulkaisut / Laurea Miscellaneous publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Det lönar sig att välja webbshopplattformen med eftertanke. Det finns många olika plattformslösningar för webshopar. Innan man väljer en webbshopplattform är det viktigt att definiera kraven på webbshopverksamheten. Syftet ...
 • E-commerce platforms. Guide for selecting an e-commerce platform 

  Oosi, Matti
  Laurean erillisjulkaisut / Laurea Miscellaneous publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  It is a good idea to proceed with care when selecting an e-commerce platform. A wide range of potential e commerce platforms are available. It is therefore important to define the requirements for the e-commerce business ...
 • MOTION Case Studies From Overtourism to Sustainable Tourism 

  Henriksson, Kristina; Riihihuhta, Jami; Hardiman, Marco; Bretschneider, Jan; Topal, Kalender; Labanauskaite, Daiva; Spiriajevas, Eduardas; Ignasiak-Szulc, Aranka; Makowska, Ewa; Józefowicz, Barbara; Castañeda García, José Alberto; Martín-Rojas, Rodrigo
  Laurea julkaisut / Laurea publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  The time of the pandemic coincided with much of the lifecycle of the project MOTION, which aimed at combating overtourism with innovating sustainable solutions for SMEs in the tourism industry. SMEs faced a lot of challenges ...
 • MOTION Scenario Book 

  Henriksson, Kristina; Mantere, Päivi; Riihihuhta, Jami; Hardiman, Marco; Bretschneider, Jan; Topal, Kalender; Labanauskaite, Daiva; Spiriajevas, Eduardas; Ignasiak-Szulc, Aranka; Makowska, Ewa; Józefowicz, Barbara; Castañeda García, José Alberto; Martín-Rojas, Rodrigo
  Laurea julkaisut / Laurea publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Given that tourism has been fluctuating tremendously during the past four years, the project MOTION has during that time been working on the issues of overtourism and ways on how to solve them, by finding new sustainable ...

Näytä lisää