• The 2014 EuroFM Winter School went to a Shopping Mall! 

   Matvejeff, Pekka (European Facility Management Association, 2014)
   The third EuroFM Winter School was held in February 2014 at Laurea University of Applied Sciences in Espoo, Finland. The topic was “Service Innovation and Design in FM context”. A group of 24 international students from ...
  • 3AMKin yhteiset avoimuuden lupaukset ja periaatteet : Viisaalla avoimuudella vaikuttavuutta, tehokkuutta ja yhteiskunnallista hyötyä 

   Näreaho, Susanna; Lahtinen, Hanna; Lahti, Pekka (AMKIT-konsortio, 2018)
   Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK) pohti yhdessä, mitä avoimuuden toimintakulttuuriin siirtyminen vaatii ammattikorkeakouluilta. Tuloksena syntyi kymmenen avoimuuden lupausta ja niitä toteuttavat ...
  • Active Digiage? : Desirable Futures for Aging People 

   Weck, Marina; Meristö, Tarja; Helander, Nina (Springer, 2018)
   The changing age structure of population, with its growing number of ageing people, is a worldwide phenomenon among industrialized countries, and Finland is not an exception. This has implications for swiftly rising ...
  • Actor Roles in an Urban Living Lab : What Can We Learn from Suurpelto, Finland? 

   Juujärvi, Soile; Pesso, Kaija (Talent First Network (Carleton University), 2013)
   There is a growing trend to involve citizens in city development to make urban areas more suitable to their needs and prevent social problems. City centres and neighbourhoods have increasingly been serving as regional ...
  • ADAPTATION OF LEARNING BY DEVELOPING FOR COMPREHENSIVE SCHOOLS : LbD4All Guide 

   Henriksson, Kristina; Korkiakangas, Mailis; Mantere, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   New ways of acting are needed in comprehensive schools in order to meet the changing needs of the wider society. Development-oriented cooperation between pupils, teachers and actors from the world of work through project ...
  • The Adoption of Care Robots in Home Care : a survey on the attitudes of Finnish home care personnel 

   Rantanen, Teemu; Lehto, Paula; Vuorinen, Pertti; Coco, Kirsi (Blackwell Scientific, 2018)
   Aims and objectives This article examines the attitudes of Finnish home care registered nurses, licenced vocational nurses, and other health and social care personnel towards the introduction and use of care robots in ...
  • Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä 

   Heikkinen, Ari; Rajamäki, Anne; Soikkeli, Eeva; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Järjestelmän uudistamisella tähdätään resurssien riittävyyteen tulevaisuudessa. Valtion velkaantuminen, väestön ikääntyminen, nykyisen ...
  • Aistien- Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke : Loppuraportti 

   Räty, Minttu; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Aistien – Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke (2011–2015) oli Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoivana viranomaisena toimi ...
  • Aistien-menetelmä 

   Räty, Minttu; Sivonen, Sari; Saarela, Jenny; Laurikainen, Heli; , työryhmä (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Aistien-menetelmä on suunnattu sinulle, joka haluat hyödyntää elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta työssäsi tai järjestötoiminnassa. Aistien-menetelmä ja sen pohjalta rakennettava Aistien-tila sopivat sekä oppimisen tueksi ...
  • Aistien-menetelmä (uudistettu painos) 

   Räty, Minttu; Sivonen, Sari; Saarela, Jenny; Laurikainen, Heli; , työryhmä (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Aistien-menetelmä on suunnattu sinulle, joka haluat hyödyntää elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta työssäsi tai järjestötoiminnassa. Aistien-menetelmä ja sen pohjalta rakennettava Aistien-tila sopivat sekä oppimisen tueksi ...
  • Aistien-menetelmällä oivalluksia oppimiseen ja kohtaamiseen 

   Räty, Mintty; Laurikainen, Heli; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Artikkelikokoelma kuvaa hyvin niin Aistien-menetelmän monikäyttöisyyttä kuin sen kehittäjäjoukon moninaisuutta. Verkostomainen kehittäminen on vienyt moniaistisuuden hyödyntämisen erilaisten toimijoiden ja kohderyhmien ...
  • Aivokasvainpotilaan kortikosteroidihoito 

   Laiti, Jere; Damski, Sanna; Moisander, Hannele; Kotila, Jaana (Suomen Neurohoitajat, 2017)
   Opinnäytetyö aivokasvainpotilaan kortikosteroidihoidosta toteutettiin osana Laurea-ammattikorkeakoulun ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) Pää- ja kaulakeskuksen ...
  • Aivot, luovuus ja innovatiivisuus 

   Heinonen, Jarmo (Elintarviketieteiden seura, 2014)
   Yksi vanhimmista neurotutkimuksen keskusteluaiheista on henkisten kykyjen paikallistaminen aivoista. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että korkeimman älyllisen ajattelun alueet levittäytyvät useaan kohtaan aivoja ja ovat ...
  • Aktiivisuutta elämään -hyvinvointitapahtumat - hyvää oloa kaikille 

   Kiviharju, Pia; Savolainen, Katri; Povoljajeff, Tuula (Omnia, 2015)
   Aktiivisuutta Elämään ‑hyvinvointitapahtumat ovat tukeneet hyvin InnoEspoo-projektin tavoitteita, kuten innovatiivisten palveluiden tuottamista espoolaisille, koulutusorganisaatioiden yli ulottuvaa yhteistyötä ja yhteistyömallin ...
  • ALL ROADS LEAD TO ROME? : Vision-Based Scenario Evaluation concerning Sustainable Residential Areas 

   Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Häme University of Applied Sciences, 2018)
   This paper introduces the methodological review and the concrete results concerning the scenarios for sustainable residential areas and their ability to reach the desirable vision in each case. The data collection for the ...
  • Alueellista hyvinvointia edistävän tiedontuotannon haaste 

   Saari, Erkki; Viinamäki, Leena (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2018)
   Kun pohdimme korkeakoulujen roolia maan eri alueilla asuvien hyvinvointia edistävän tiedon tuottajina, otamme lähtökohdaksi hyvinvointijohtamisen osana tapahtuvaksi tarkoitettujen kuntien hyvinvointikertomusten laatimisen. ...
  • Aluekehittäminen ja tulevaisuuden osaaminen kunnissa 

   Laitio, Jaana; Jäämies, Saara; Juvonen, Sanna (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2018)
   Maapallon väestö keskittyy kaupunkeihin tulevaisuudessa yhä voimakkaammin. Kaupunkialueiden kehittämisellä onkin merkittävä vaikutus Euroopan unionin ja sen kansalaisten tulevaisuuden kestävään kehitykseen, niin taloudellisesta, ...
  • Aluekehitys edellyttää osallisuutta, alueiden ja aluekehittäjien diversiteetin hyödyntämistä 

   Koski, Jouni (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2018)
   Jos yliopisto- ja korkeakouluverkoston rakentaminen koko maahan oli merkittävä päätös aluekehityksen näkökulmasta, niin oli myös jo yli neljännesvuosisata sitten tehty päätös vahvistaa korkeakoulusektoria toiminta-alueitaan ...
  • AMK-kirjastot YT-talven jälkeen : miten melankoliasta eteenpäin? 

   Marjamaa, Minna (AMKIT-konsortio, 2013)
   Amkeissa eletään kovia aikoja: Aloituspaikkoja vähennetään, pieniä yksiköitä suljetaan, yt-neuvotteluita käydään ja toimiluvat haetaan uudestaan syksyllä 2013. Miten jatkaa jäljelle jääneillä eväillä eteenpäin kirjastoissa? ...
  • AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI 

   Piispanen, Marja-Leena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkielma on tehty Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) Ammatillisen opettajakorkea-koulun opinnäytetyöksi. Tutkielman tarkoitus on yhtäältä kuvata opettajan kulttuurikompetenssia teoreettisesta näkökulmasta, toisaalta ...