Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Tekstiä

Uusimmat viitteet

 • Kansainvälisen muotibrändin ja agentuurin yhteistyön kehittäminen 

  Kiiskinen, Emma (2024)
  Kehittämistyön tavoitteena oli löytää ne elementit, jotka ovat tärkeitä kansainvälisen muotibrändin edustajille sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekevälle agentuurille. Tarkoituksena oli selvittää molempien osapuolten ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tekoälyn hyödyntäminen ulkomainosliiketoiminnan kehityksessä 

  Koskinen, Jemina (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka tekoälyteknologiaa voidaan hyödyntää ulkomainosliiketoiminnan kehityksessä. Työ keskittyy erityisesti tekoälyn tuomiin uusiin mahdollisuuksiin parantaa asiantuntijatyötä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • ICT-kehityksen toimintamallit. Case Järvenpään kaupunki 

  Kuusela, Jukka (2024)
  Tämän kehittämistehtävän toimeksiantajana on Järvenpään kaupunki. Järvenpään kaupunki on noin 44 000 asukkaan kaupunki Keski-Uudeltamaalta. Tämän kehittämistyöntavoitteena on analysoida Järvenpään kaupungin tietohallinnon ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tietosuojan vaikutustenarvioinnin työkalu muotoilun keinoin 

  Nieminen, Jaana (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa käytettävä tietosuojan vaikutustenarvioinnin työkalu. Kehittämistehtävä tehtiin rikosasioiden tietosuojalakia soveltavalle viranomaiselle. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tietosuojaopas 

  Ruokola, Erika (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja analysoida yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (2016/679) vaikutuksia toimeksiantajayritykseen ja sitä kautta tavoitteena on tuottaa pienyritykselle opas tietosuoja-asetukse ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kosmetologien työhyvinvoinnin ja asenteiden ymmärtäminen osana liiketoiminnan kasvua 

  Kyntölä, Susanna (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ymmärtää, miten kosmetologit kykenevät johtamaan liiketoimintaansa, kehittämään omaa tietotaitoaan ja osaamistaan muuttuvassa maailmassa, ja miten he kokevat oman työhyvinvointinsa kasvavien ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Markkinointisuunnitelma Kylätien Talli Oy:lle 

  Juntunen, Josefiina (2024)
  Tässä kehittämistyössä luotiin markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello Kylätien Talli Oy:lle. Työn tavoitteena oli saada yrityksen markkinointiin selkeyttä, jatkuvuutta ja laatua. Nämä tavoitteet saavuttamalla ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kansainväliset oppaat merellisen vaarallisten ja haitallisten aineiden (HNS) onnettomuuden pelastus- ja torjuntatehtävissä 

  Niemelä, Teemu (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on lisätä tuntemusta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetukseen liittyvien onnettomuuksien pelastus- ja torjuntatoimien osalta. Tähän liittyen työn tarkoituksena on selvittää merellisiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Developing a Subscription Online Store Business Concept - Case hauvaboxi.fi 

  Seppälä, Riku (2024)
  This thesis had three main objectives for the case company, Digiteam Oy. Firstly, to gather market and user data for a new subscription-based business model for dog owners. Secondly, the case company needed information ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Turvallisuusasiantuntijana kaupungilla 

  Laukkonen, Jenni (2024)
  Tämän opinnäytetyön pääasiallisena tavoitteena oli tarkastella ja kehittää kaupungin järjestämiä turvallisuuskävelyitä vanhojen raporttien, tehtyjen havaintojen ja kyselyn perusteella. Tarkoituksena oli myös seurata ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Projektijohtaminen ketterässä kehitysympäristössä 

  Mäntymaa, Hanna-Mari (2024)
  Ketterä kehittäminen toimii mainiosti ideaalitilanteessa, eli yhden tiimin kyetessä itsenäisesti toteuttamaan projektille asetetut tavoitteet. Kun ketterää kehitystä lähdetään skaalaamaan, keskeinen haaste nousee tiimien ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Päiväkirjaopinnäytetyö taloushallintotiimin vastaavana 

  Mäkinen, Nico (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli havainnoida ja dokumentoida taloushallintotiimin vastuuhenkilön käytännön työtä noin 400 henkilöä työllistävässä, pääasiassa kuluttajasegmentille suuntautuneessa palvelualan yrityksessä. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Towards More Equal and Family Friendly Working Life — Tackling Pregnancy and Family Leave Discrimination Through Social Design 

  Haltia-Nurmi, Maiju (2024)
  Tämä on tiivistelmä Maiju Haltia-Nurmen opinnäytetyöstä. Tutkimuksen tietoperusta, menetelmät ja tulokset sekä johtopäätökset julkaistaan laajemmin tieteellisenä artikkelijulkaisuna. Tutkimuksessa tarkastellaan raskaus- ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Organisaation strateginen uudistumiskyky Kiannon viitekehyksen mukaan: miten tukea pienyrityksen uudistumiskykyä? 

  Lampinen, Pauliina (2024)
  Tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli löytää strategisia kehityskohteita, joita kehittämällä organisaation strategista uudistumiskykyä voidaan parantaa. Tutkimuksen toimeksiantaja oli yritys x, joka on ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Moniammatillisen työyhteisön jäsenten kokemuksia perehdytyksen kehittämisen tarpeista 

  Sieppi, Riia (2024)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa moniammatilliseen työyhteisöön kehitettävän perehdytysprosessin perustaksi. Opinnäytetyön kehittämistehtävä oli selvittää moniammatillisen työyhteisön jäsenten kokemuksia ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää