Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Tekstiä

Uusimmat viitteet

 • A Diary Thesis on Professional Development as an Application Manager 

  Rusi, Teemu (2023)
  The objective of this diary thesis was to analyse a ten-week period of working as an application manager. The purpose of the thesis was to create guidelines for more effective customer meetings and to interview a company ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Materiaalikansio Karkin päiväkodin musiikkihetkiin 

  Ahjoniemi, Sofia (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää musiikkikasvatusta Karkin päiväkodissa ja tuottaa Karkin päiväkodin varhaiskasvattajille materiaalikansio, sisältäen luovia ja toiminnallisia musiikillisia harjoituksia ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Liikeidean Kehittäminen 

  Salo, Tuomas (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja validoida omaa liikeideaa vaatteiden verkkomyynnistä Satuo Oy:lle Business Model Canvas -työkalua hyödyntäen. Tarkoituksena oli jalostaa alustava liikeidea konkreettiseksi ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tarkoituksenmukainen asiakaskokemus – autonhuoltopalvelun asiakaskokemuksen kehittäminen 

  Närhi, Hannu (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten autonhuoltopalvelun asiakaskokemusta voidaan kehittää. Toimeksiantajina olivat erään autovalmistajan Suomen maayhtiö sekä heidän jälleenmyyjänsä. Palvelukonsepti perustuu ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Creating an e-commerce store and Instagram page for Finnish start-up Happy Moments Design Studio 

  Novicenoka, Linda (2023)
  The primary objective of this project was to create an e-commerce store for a Finnish start-up fashion company, Happy Moments Design Studio. The secondary objective was to create an Instagram business page for marketing ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kahvila Suikeron perehdytysopas 

  Heikkilä, Riia (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda perehdytysopas ja perehdytyslista Kahvila Suikerolle. Kirjoittaja työskentelee itse kyseisessä kahvilassa, joten toimeksiantajan ja aiheen valinta oli helppo päätös. Tarkoituksena on, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tilitoimiston X perehdytysprosessin kehittäminen asiakkuudenhallinnan osalta 

  Immonen, Linda (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää opinnäytetyön toimeksiantajan, Tilitoimiston X, perehdytysprosessia luomalla konkreettinen perehdytysmateriaali asiakkuudenhallintaan perehdyttämisen tueksi. Perehdytysmateriaali ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma 

  Vainikainen, Kata (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sosiaalisen median markkinointisuunnitelma kohdeyritykselle valittuihin sosiaalisen median kanaviin. Yrityksellä on kaksi aktiivista sosiaalisen median kanavaa, jotka otettiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Perehdytys Sininauha Oy:n Kotiin vietävissä palveluissa 

  Rusanen, Krista (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajalle, Sininauha Oy:n Kotiin vietäville palveluille, perehdytysmateriaali, joka palvelee työntekijöitä sekä toimeksiantajaa. Toiveena oli, että perehdytysmateriaali on ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • ​Aloittelijan opas itsensä johtamiseen toimistohenkilöstölle 

  Amankwaa, David (2023)
  Tämä opinnäytetyö on kirjallinen selvitys henkilökohtaisesta johtajuudesta. Tehtävänä oli selvittää itsensä johtamisen yleisiä lähtökohtia hallinto- ja toimistotyössä tekemällä aloittelijan oppaan, jonka tarkoituksena on ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • My Learning Path for the New Nordic Way of Working 

  Baker, Ina (2023)
  Opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjapohjaisesti käyttäen autoetnografista tutkimusmenetelmää. Kymmenen viikon seurantajakson aikana päivittäiset työtehtävät raportoitiin, ja havaintoja reflektoitiin teoriaan viikoittaisissa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Mind the gap. The essentials and barriers in the phase of implementation of PPP-healthcare initiatives 

  Laakso, Johanna Kristiina (2023)
  The forms of cooperation between public healthcare service providers, such as hospitals and pharmaceutical companies are expanding from traditional drug trials to solutions for systemic health care challenges. This kind ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ekologinen hoitopalvelu hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnossa 

  Pöyhönen, Sari (2023)
  Saimaan ammattiopistossa Sampossa Imatralla aloitettiin hius ja kauneudenhoitolan erikoisammattitutkinnon opetus alkuvuodesta 2023. Hius- ja kauneudenhoitoalan ekologinen hoitopalvelu jäi vielä loppuvuodesta 2022 ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Service Value Proposition and Customer-Centric Service Offering Structure Design 

  Korantengová, Vanesa (2023)
  The purpose of this thesis is to design a value proposition and build a foundation for a more structured service offering of a Marketing Automation consulting practice, to differentiate the practice from its competitors ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kehittyminen palkanlaskennan ammattilaiseksi 

  Luckova, Aleksandra (2023)
  Tämä päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö käsittelee henkilökohtaista ammatillista kehittymistäni, kun toimin kesätyösuhteessa yrityksessä X. Raportointi kattaa 10 viikon seurantajakson ajalta 27.6.2022 - 4.9.2022. Seurantajakso ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää