Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Tekstiä

Uusimmat viitteet

 • Kosmetiikkaopas luonnonkosmetiikan verkkokaupalle 

  Mutikainen, Noora (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä kosmetiikan ekologisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja tehdä päätelmä, millainen kosmetiikka voisi olla tulevaisuudessa ekologisin vaihtoehto. Työn tarkoituksena oli suunnitella ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Vaihtoehtoja titaanidioksidille mineraalimeikkipohjaan 

  Sköönilä, Janna (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vaihtoehtoisia raaka-aineita titaanidioksidin tilalle puuterimaiseen mineraalimeikkipohjaan. Työn tavoitteena oli vähentää mineraalimeikkipohjan käyttöturvallisuuteen liittyvää ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Suorituskykyperusteisen turvallisuusjohtamisen kehittäminen ilmailuorganisaatiossa 

  Rapo, Kiia (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten kohdeorganisaation turvallisuussuorituskyvystä syntyvää tietoa voitaisiin tehokkaammin hyödyntää turvallisuusjohtamisen välineenä. Tavoitteena oli tuottaa kohdeorganisaatiolle ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Työvuorosuunnittelujärjestelmän implementointi 

  Kauppi, Hannu (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata työvuorosuunnittelujärjestelmän implementointia osana isompaa projektikokonaisuutta sekä omaa rooliani siinä. Tavoitteena oli tuoda esille niitä haasteita, joita opinnäytetyön ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Järjestelmäasiantuntijana hyperkasvavassa organisaatiossa 

  Raparanta, Eetu (2022)
  Tämä opinnäytetyö on kirjoitettu työnantajalleni keväällä 2022. Työn pääasiallisena tarkoituksena on yksilöllisellä tasolla kehittää omaa työntekoa ennakoinnin, työnsuunnittelun ja työkuorman hallinnan osalta sekä laajemmin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Alhaalta ylöspäin : sisäisen viestinnän kehittäminen henkilöstön kokemusten kautta 

  Hartikainen, Mia (2022)
  Alhaalta ylöspäin: sisäisen viestinnän kehittäminen henkilöstön kokemusten kautta Vuosi 2022 Sivumäärä 38 Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli kehittää kohdeyrityksen sisäistä viestintää sisäisen intranetin osalta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tietoturvallisen tapahtuman suunnittelu 

  Rikamaa, Toni; Tikka, Kristian (2022)
  Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena tuoda esille tapahtumanjärjestäjille asioita, joita tulisi huomioida verkkotapahtumia järjestäessä. Covid-19 pandemian alettua, verkkotapahtumien järjestämisestä on tullut huomattavasti ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Mikroyritysten haasteet sopivan taloushallintakumppanin löytämiseksi digitalisaation murroksessa 

  Miettinen, Taina; Quereshi, Riina (2022)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin yrittäjän näkökulmasta tilitoimiston valintaan liittyviä haasteita, odotuksia yhteistyön sujuvuudesta ja digitalisaation tuomia muutoksia taloushallintoon. Lähtökohtana työlle oli kokemus ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Professional development through time-efficient self-management 

  Mehrabi, Azita (2022)
  The aim of this thesis was to explore and experiment with different strategies for professional development through self-management, with a focus on time management. The theoretical framework referenced in the thesis ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Nuorten päihdehäiriön hoito Suomessa : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Karppinen, Ilari (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista nuorten päihdehäiriön hoito on Suomessa. Tutkimustehtävää ohjaavat tutkimuskysymykset olivat: ”millaisia tuloksia päihdehäiriön hoidossa Suomessa tavoitellaan” ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Työntekijäkokemus : Yritys R 

  Bergström, Lilly-Karoliina (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työntekijäkokemus yrityksessä, jossa vakituisen työvoiman lisäksi käytetään vuokratyövoimaa. Tavoitteena selvittää mitkä tekijät vaikuttavat työntekijäkokemukseen ja miten ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Development of remote diagnosis system for Champath Image Technology 

  Suo, Haoxing Jr (2022)
  This thesis is mainly about to record the ten-week content that I am working in Wuhan Champath Image Technology Ltd. With the impact of the epidemic on economic and social life around the world reaching to the marrow of ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ravintola- ja aulapalvelun kilpailutusprosessi yrityspuistossa 

  Uusivirta, Päivi (2020)
  Tässä opinnäytetyössä on tutkittu ravintola- ja aulapalveluiden kilpailutusprosessia yrityspuistossa. Yrityspuisto on HTC Helsinki, joka sijaitsee Ruoholahdessa Helsingissä. Kilpailutuksen tavoitteena oli parantaa aula- ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • User experiences optimization for e-commerce website 

  Chen, Shen (2022)
  The rise of E-commerce over the past 20 years, has changed the society dramatically, not only in the retail industry. In the recent years, online store is considered to be the must have facility for many company. It is now ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Työn imu rahoituslaitoksen X:n tiimissä 

  Lindberg, Alena (2022)
  Tässä työssä ei ollut varsinaista toimeksiantajaa. Työ tehtiin oman työpaikan omalle tiimille itsenäisesti. Toimi, johon keskitytään tässä opinnäytetyössä, on rahoitus, eli käytännössä lainojen uusmyynti. Opinnäytetyön ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää